Bryan James – Y Dinesydd

14 Mehefin 2013

Dwi wedi bod yn rhan o’r Dinesydd ers pum mlynedd, ac yn byw yn Llandaf.

Dyn dwad o Alltwalis ger Caerfyrddin. Wel, cyfnod coleg yn y Ddinas; gweithio yn y Ddinas, byw yma a magu teulu yma – a dal yma ar ôl ymddeol!

Na, Dinesydd go iawn erbyn hyn – ac yn falch o hynny.

Rhannu'r erthygl hon