Brwydr y Fwydlen: Eeyore yn ennill y dydd.

26 Awst 2016

‘Rwy’n gyfarwydd iawn a gwesty’r Cross Foxes, ger Dolgellau.

Dyma’r hen adeilad hardd a welwch ar y chwith, wedi i chi ddisgyn o fwlch Cadair Idris i gyfeiriad goglandia. Ond mae ‘na gymaint o sbort i’w gael wrth yrru ar hyd y darn perffaith yma o’r A470, mae’n amhosib arafu’r car, a throi mewn i faes parcio’r gwesty. Ac, o’r herwydd, nid wyf erioed wedi bod yno.

Diddorol, felly, oedd gweld y byddai’r hollbresennol Heledd Cynwal yn ymweld a’r gwesty, yn ystod Brwydr y Fwydlen.

A dyma hi, tu allan i’r Cross Foxes, yn ein croesawu i’r gystadleuaeth rhwng tri chogydd amatur i greu pryd o fwyd ar gyfer bwydlen y gwesty.

A dyma’r cogyddion. Yn gyntaf, Charmian Savill o Fachynlleth. Mae Machynlleth, wrth gwrs, yn llawn hipis – a phobl sy’n gyfarwydd a tofu. Tybed a fyddai Charmian am gynnig fod y Cross Foxes yn ychwanegu lentil, soya a quinoa bake i’r fwydlen, gan ddefnyddio ynni’r haul i’w goginio?

Ymlaen, wedyn, i Gaersws lle mae Tim Harrison yn gweithio yn siop pysgod a sglodion ei rieni. Tybed a fyddai’n cyflwyno…umm…pysgod a sglodion i’r fwydlen? Avec de mushy pois et une grand saucisse saveloy?

Ac yn olaf, Emma Vaughan Jones, sy’n athrawes ym Mhorthmadog. Rhywbeth efo cig oen o bont Aberglaslyn, efallai, wedi ei goginio yn ffwrnes tren bach yr Wyddfa…

Cawsom glywed gan berchnogion y Cross Foxes (Dewi a Nicol Gwynne) eu bod am gyflwyno i’w bwydlen pryd o fwyd “lleol, tymhorol, gwahanol ac unigryw – rhywbeth na fyddech yn ei goginio adref”.

A “Just to exceed the expectations of the customers” ochneidiodd Scouser o’r enw Kyle Wilkinson, sef prif cogydd y bwyty. Cefais yr argraff fod Kyle yn perthyn yn agos i Eeyore, ffrind digalon Winnie the Pooh.

Difyr, wedyn, oedd gwylio’r coginio. Cawsom fwynhau gweld y gystadleuaeth yn brysur dwymo, wrth i’r tri fynd ati i biclo, rhostio, berwi, mygu a ffrio’r cynhwysion. Gwych oedd y gwaith camera, hefyd, gyda ddigon o ffocws ar y bwyd – a’r gwaith o’i baratoi.

Tim’s got more work to do than the others” ochneidiodd Eeyore. ‘Roedd yn amlwg nad oedd yn ffansio’r holl waith a’i wynebai, pe byddai cig moch Tim yn cael ei ychwanegu i’r fwydlen.

A dyma’r prydau:

Ychydig yn wag oedd y plat a gyflwynwyd gan Tim. Darnau o borc wedi eu mygu, rhwng sleisys o afal wedi eu piclo, ‘chydig o saws rarebit – a ‘chydig o ddail suran y coed (wood sorrel). “Wedi ei fygu’n dda”, meddai Dewi, “The pork is well cooked”, meddai Eeyore, “and it goes well with the rarebit sauce”. “Mae o angen mash neu chips” meddai Nicol. Classy.

Wedyn dyma Charmian yn cyflwyno slabyn o fecryll sbeislyd (maint hanner morfil), efo salsa a dail roced. Doniol oedd gweld Nicole yn tagu ar y tsilis yn y salsa. “Lleol”, meddai Dewi, “Not too spicy”, meddai Eeyore (wrth i Nicole rholio ar y llawr a throi’n borffor), “Easy to prepare. We can get this out fast”.

Fe fyddai angen i ni rybuddio’r cwsmeriaid ei fod braidd yn sbeislyd” ychwanegodd Dewi, wrth iddynt osod Nicole yng nghefn hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru.

Ac yna’r hwyaden efo saws eirin, gan Emma. ‘Roedd hwn yn edrych yn hyfryd iawn. Wedi ei goginio’n dda, “Crispy on the outside, nice and pink – but a bit rare in the middle. Nice sauce, good balance”. “Fe fyddai ein cwsmeriaid yn mwynhau gweld duck ar y fwydlen”, meddai Nicole, yn dilyn ei tracheostomy, “Dyw e ddim yn rhywbeth chi’n coginio adref”.

A’r enillydd oedd…Tim!

Chwarddais wrth weld Eeyore tu cefn i Dewi, gyda’i ben yn ei ddwylo – ac yn edrych hyd yn oed yn fwy digalon. ‘Roedd e’n amlwg yn meddwl am yr holl biclo – a’r mygu – a gorfod chwilio yn y goedwig am suran y coed.

Ond rhaglen i’w fwynhau yw hon. Ac mae’r syniad (brwydr y fwydlen) yn un da, hefyd.

Er hynny, ‘rwy’n meddwl mai Eeyore enillodd, y tro hwn.

Edrychais ar wefan y Cross Foxes.

Nid oes unrhyw gyfeiriad ar y fwydlen at gig moch wedi ei fygu.

Na suran y coed.

 

Nodyn: Mae’r uchod yn gopi o erthygl a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn Golwg yn ddiweddar.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma