Brenin Byrgyrs Treganna

20 Awst 2013

Mae Alun Williams yn pendroni pam ein bod mor ddi-antur wrth ddewis cig i’w goginio yn yr awyr agored

Nawr bod yr haf yn dirwyn i ben efallai mai’r penwythnos hwn fydd y siawns olaf i geisio cael barbeciw cyn rhoi popeth nol yn y sied i gasglu llwch dros y gaeaf.

Cawsom dywydd grêt ym mis Gorffennaf a rwy’n cofio gweld tyrrau o fwg  yn codi o erddi cefn Pontcanna bob nos Sadwrn. Ces i fy syfrdannu gan gymaint o bobl oedd yn barod i ddefnyddio cig rhad ar gyfer eu barbiciws megis byrgyrs rhew neu bacedi o archfarchnad leol. Biti garw pan mae gan yr ardal nifer di-ri o siopau cig, o leiaf pedair ar Heol y Bontfaen.

Ond y cwestiwn rwy’n clywed yw: pa un yw’r gorau?

Wel dyma’r cwestiwn a ofynnais  i mi fy hun wythnos diwethaf felly mi es i allan i brynu byrgyrs o siopau cig Treganna a Marchnad Ganolog Caerdydd a gwneud arbrawf blas.

Ces i fy siomi gan byrgyrs y Farchnad Ganolog wrth feddwl am yr ansawdd gwych a geir yno fel arfer. Roedd fel bwyta rwber ar adegau, ac mi wnes i diweddu gan ei boeri allan! Yr un profiad ces i gyda RJ Berry yn Nhreganna, er fod na flas tsili ynddo roedd yn ddi-liw a braster oedd y rhan fwyaf o’r byrger.

Ond y cigydd sy’n cipio’r goron am byrger gorau Treganna yw’r Meat Market.  Er i mi feddwl mai lle rhad yw cigydd yma ces i fy siomi o’r ochr orau wrth frathu mewn i hwn.  Ces i fy syfrdanu mor dda oedden nhw.  Blas cadarn a digon o gic ynddo.

Felly os ydych chi’n penderfynnu dweud ffarwel i’r haf y flwyddyn hon trwy gael barbeciw, ewch lawr i’r Meat Market er mwyn dathlu penwythnos gwyl y banc gydag ychydig o flas.

The Meat Market, 187 Heol Ddwyrain y Bontfaen, Caerdydd CF11 9AJ 029 2064 1055

Dilynwch Alun ar Twitter @aluneurig

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma