Breakfast at Tiffany’s yn damaid i aros pryd

16 Tachwedd 2016

Mae’r ddrama ‘Breakfast at Tiffany’s’ ar daith ac fe wnaeth ein hadolygydd Hannah Pearce fynd i’w gweld pan oedd yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf.

Dyma ddrama gyda chast o safon uchel iawn, mae’n rhaid dweud. Dwi heb weld unrhyw gynhyrchiad o ‘Breakfast at Tiffany’s’ o’r blaen, mewn ffilm, ar y llwyfan nac wedi darllen y nofel.

Nid oedd gennyf unrhyw ddisgwyliadau, felly, o ran y stori oherwydd, a bod yn hollol onest, nid oeddwn yn gwybod beth oedd y stori cyn i mi fynd i’r Theatr Newydd i’w gweld. Yr hyn roedd gennyf ddisgwyliadau uchel yn eu cylch oedd safon yr actio oherwydd roeddwn yn gwybod o flaen llaw bod actorion adnabyddus yn rhan o’r cast.

Fe wnaeth safon yr actio cwrdd â’m disgwyliadau. Roedd yn ganmoliaethus gweld y cast yn cynnal eu hacenion Americanaidd trwy gydol y ddrama. Ni wnaeth unrhyw un golli’i hacen a llwyddodd hyn i wneud y cymeriadau’n fwy credadwy. Un actor a wnaeth yn dda iawn gyda hyn oedd Matt Barber a chwaraeodd ran Fred. Roedd ei gymeriad yn y rhan fwyaf o olygfeydd a hawdd fyddai wedi gadael i’r acen lusgo ond fe arhosodd yr acen yn gryf trwy gydol y ddrama.

 

Georgia May Foote fel Holly Golightly

Georgia May Foote fel Holly Golightly

Yr actores roeddwn yn edrych ymlaen at ei gweld fwyaf oedd Georgia May Foote. Gan gofio mai hon yw ei drama gyntaf yn y theatr, dwi’n credu iddi roi perfformiad cryf o Holly Golightly. Ar y dechrau, nid oeddwn yn siŵr ai actio Georgia neu ei chymeriad oedd yn mynd yn dân ar fy nghroen ond wrth i’r ddrama fynd yn ei blaen, deallais mai’r cymeriad oedd yn bryfoclyd ac nid perfformiad Georgia ei hun.

Roedd Holly Golightly, fel cymeriad, yn bryfoclyd iawn a gan ei bod hi mewn cymaint o olygfeydd, roedd yn anodd iawn ei gwylio ar adegau. Wedi dweud hynny, dwi’n deall mai dyna oedd pwrpas y cymeriad ac wrth ystyried hynny, dwi’n credu rhoddodd Georgia perfformiad hynod o safonol. Hawdd oedd anghofio mai hon oedd ei pherfformiad cyntaf ar lwyfan y theatr.

Yn anffodus, nid oedd y stori ei hun yn ddiddorol iawn. Roedd hi’n araf yn datblygu ac yn bersonol, dim ond ar ddiwedd y ddrama cynhesodd pethau ac wedyn roeddynt drosodd yn rhy gyflym. Mae’n syndod i mi fod y ddrama wedi para mor hir o ystyried nad oedd digon yn digwydd ynddi. Ac ar ben hynny i gyd, mae’r hyn sydd yn digwydd yn ailadroddus tu hwnt sy’n arwain at wneud y ddrama’n ddiflas.

Oni bai bod safon yr actio mor dda, byddai wedi bod yn anodd iawn canolbwyntio ar y ddrama trwy gydol y perfformiad. Er mwyn crynhoi fy marn, roeddwn yn hoff iawn o’r holl actio ond nid oedd y sgript na’r stori yn ddigon i wneud i mi eisiau gweld y ddrama eto.

Mae’r ddrama ar daith drwy Brydain ac yn Norwich yr wythnos hon.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma