Bore coffi i ddysgwyr ym Mhenarth

22 Mai 2015

Fe fydd Menter Bro Morgannwg yn cynnal bore coffi  i ddysgwyr unwaith y mis gyda’r un cyntaf yn cychwyn ar fore Iau Mehefin 4.

Mae croeso i ddysgwyr o bob lefel i ddod i gaffe Foxy’s ym Mhenarth o 10 tan 11 o’r gloch. Os oes rhywun a diddordeb gan roi help llaw i gynnal sgwrs a chael clonc dros cappucino cysylltwch â Ffion Rhisiart, swyddog datblygu Menter Bro Morgannwg (029) 20689888 www.menterbromorgannwg.cymru

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma