Blwyddyn o ‘Bwyd nid Bomiau Caerdydd’

13 Hydref 2013

Mae’n siwr eich bod wedi cerdded heibio i stondin y mudiad heddwch yn Working Street sawl tro. Mae Efa Thomas yn eich gwahodd i alw draw am fowlen o gawl – a chyfle i roi’r byd yn ei le…

Bob dydd Gwener yn y brifddinas, mae Bwyd Nid Bomiau Caerdydd yn dosbarthu pryd o fwyd cynnes i unrhywun sydd eisiau. Dyma ein ffordd o brotestio yn erbyn yr holl wariant o arian trethdalwyr sy’n cael eu wastraffu ar arfau a rhyfel yn hytrach nag ar fwydo pobol. Yn bersonol dwi’n meddwl bod rhai mathau o brotest yn gallu mynd yn ddiflas ar ôl ychydig, ond mae Bwyd Nid Bomiau Caerdydd yn cyfrannu’n uniongyrchol i fy nghymuned a dwi’n gweld yr effaith yn syth tra ar yr un pryd mae’n codi cwestiynau ynglyn â thlodi a rhyfel. Fe fedrwch ddod o hyd i ni tu ôl i’r farchnad ganolog o 12:30yh ar Ddydd Gwener, ac mae ein safle yn bwrpasol yng nghanol y ddinas. Pan fydd grwp o bobol llwglyd yn ymgynnull wrth ein stondin, fedr y gweithiwr, y pobol busnes a’r siopwyr ddim anwybyddu y sefyllfan na chwaith y materion rydym yn codi.IMG_4122

Mudiad rhyngwladol o grwpiau annibynnol ydi Bwyd Nid Bomiau. Fe’i gychwynwyd gan weithredwyr gwrth-niwclear yn yr UDA yn ystod yr ’80au a bellach mae dros 400 o grwpiau gweithredol ar draws y byd. Gall unrhywun gychwyn grwp Bwyd Nid Bomiau, cyhyd â’i bod yn dilyn tair o egwyddorion craidd y symudiad, sef: mae’r bwyd bob amser yn lysieuol ac am ddim i bawb; mae pob grwp yn annibynol, yn rheoli ei hunan ac yn defnyddio consensws i wneud penderfyniadau; ac mae’r grwp yn ymrwymedig i’r dull di-drais.IMG_3831

Rydym ni wedi bod yn cynnal Bwyd Nid Bomiau yn wythnosol yng Nghaerdydd ers mis Tachwedd llynedd, ac rydym ar fin dathlu ein penblwydd cyntaf. Bob wythnos rydym yn gweini pryd o fwyd gwahanol – gellir fod yn gawl, byrgyrs llysieuol, pasta, salad neu cyri.  Dwi wrth fy modd yn gweld yr holl bobol wahanol sydd yn dod at ei gilydd dros bryd o fwyd. Ymysg y bobol da ni’n eu bwydo mae rhai ddi-gartref, pobl ar eu awr ginio, ymgyrchwyr a’r henoed. Mae’r sgyrsiau bob tro yn ddifyr gyda thrafodaeth ar bob math o bynciau – o faterion gwleidyddol rhyngwladol i broblemau bywyd personol. “Solidarity Not Charity” yw un o ddywedion BNB, ac mae croeso i unrhywun fwyta, coginio neu weini gyda’r grwp. Nid elusen ydym ni, ond pobol gyfartal yn hyrwyddo newid cymdeithasol trwy gynnig cyfle i unigolion gyfarfod a’i gilydd. Mae ein grwp yn dibynnu’n gyfan gwbwl ar gyfraniadau; rydym yn tyfu ychydig o’r cynnhwysion ein hunain ac hefyd yn derbyn rhoddion o arian neu fwyd gan unigolion, rhandiroedd a busnesau lleol.IMG_4196

Mae Bwyd Nid Bomiau Caerdydd yn cynnal parti Hydref ar y 27ain yn yr Wells Hotel, Glan-yr-Afon am 4yh. Mae croeso i unrhywun ymuno gyda ni am wledd Hydrefol, a byddwn yn croesawu rhoddion o fwyd neu arian. Rydym hefyd yn awyddus i gyfarfod gwirfoddolwyr newydd all gynorthwyo gydag unrhyw rhan o waith BNB Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Ebost – foodnotbombscardiff@riseup.net

Facebook – Food Not Bombs Cardiff / Bwyd Nid Bomiau Caerdydd

Twitter – @FNBCardiff

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma