Suzanne Carpenter

Blwyddyn Newydd Dda i chi bobl Aries

15 Mawrth 2015

Gan Eiry Palfrey

Blwyddyn Newydd Dda!!

Mae’r flwyddyn astrolegol yn dechrau ar Fawrth 21 – gydag – ARIES.

Arwydd cyntaf y Sidydd. Arwydd tân o dan reolaeth y planed Mawrth.

Mae hyn y golygu eich bod yn arweinydd naturiol ac yn casau dilyn pobl eraill. Mi fyddwch yn  disgleirio mewn sefyllfa o awdurdod neu fel trefnydd. Gwell gyda chi bob  amser ddilyn eich trywydd eich hunan, ac yn eich amser eich hunan. Mae tuedd ynnoch chi weithiau i anwybyddu anghenion pobl eraill gan eich bod yn canolbwyntio cymaint ar eich anghenion eich hunan. Ond weithiau bydd yr holl hunan hyder ‘na yn cuddio rhywfaint o ansicrwydd.

Rydych chi’n ddewr iawn, yn llawn ynni, ac yn llawer iawn o hwyl mewn cwmni.  Rych chi wrth eich bodd gyda her ym mhob peth, ac os nad yw’r her yno gallwch  ddiflasu a cholli diddordeb. Rydych chi’n  anibynnol iawn. Yn berson gonest, yn llawn brwdfrydedd. Rydych chi braidd yn ddiamynedd gyda thymer wyllt sydyn, ond mi fyddwch chi’n anghofio’n gyflym a fyddwch chi byth yn dal dig.

Eich bai mwyaf yw eich hunanoldeb, a’r duedd i anghofio ystyried pobl eraill. Mae’n gas gyda chi ufuddhau i eraill gan fod gyda chi farn bendant am bob peth.

Aries Enwog: Ann Clwyd, Joe Calzaghe, Sion Eirian, Dafydd Wigley, Cerys Matthews

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma