Blwyddyn Llygaid y ‘Dydd

20 Gorffennaf 2015

Adroddiad Clwb Gwawr Caerdydd

Fe fydd Clwb Gwawr Llygaid y ‘Dydd – yr unig Glwb Gwawr yn y brifddinas – yn cael seibiant fis Awst wedi blwyddyn o weithgareddau a thymor da arall.

Dechreuodd y flwyddyn gydag amrywiol gemau fis Medi, ac yn hwyrach cawsom y cyfle wneud crefftau ac addurniadau Nadolig efo Einir PG a chlywed Straeon y Syrcas efo Derfel Williams.

Fe wnaethom fwynhau hefyd y sesiwn Yoga efo Nia Ceidiog a chael bwyd bendigedig yn Popty i ddathlu Gŵyl Dewi.

Ac o son am fwyd fe fydd ein tymor nesa yn cychwyn ar Fedi 10fed, eto yn yr Institiwt yn Llandaf, yng nghwmni Elin Williams o Bant a la Cart

Mae croeso mawr i unrhyw un ymuno efo ni am £3 y noson neu fargen am £25 y flwyddyn (11 cyfarfod).

Mae’r grŵp yn cyfarfod ar nos Iau cynta’r mis (ag eithrio fis Medi) am 7.45 yh yn Institiwt Llandaf.

Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalen ar Facebook (Clwb Gwawr Caerdydd) neu dilynwch ni ar Twitter (@clwbgwawrcdydd). Gallwch ebostio clwbgwawrcaerdydd@hotmail.com hefyd.

Dyddiadau tymor 2015-16

Medi 10fed: Blas o’r tymor efo Elin Williams Bant a La Cart

Hydref 1af: Golff Dan Do

Tachwedd 5ed: Crefftau a Chardiau

Rhagfyr 3ydd: Dathliadau Nadolig

Ionawr 7fed: Dawnsio

Chwefror 4ydd: Cwmni awdur

Mawrth 4ydd: Cinio Gŵyl Ddewi

Ebrill 7fed: Cymorth Cyntaf

Mai 5ed: Cerdded Nordig

Mehefin 2il: Ffotomarathon

Groffennaf 7fed: Taith ddirgel diwedd tymor

Croeso mawr i bawb ac yn enwedig i wynebau newydd.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma