Biopic Bendigedig The Theory of Everything

30 Ionawr 2015

Adolygiad ‘The Theory of Everything’ gan Hannah Pearce

Ers iddi gyrraedd y sinemâu, mae ‘The Theory of Everything’ wedi bod yn destun trafod ymhlith nifer ac wedi gweld y ffilm yn ddiweddar, dwi nawr yn un o’r bobl sydd methu â stopio siarad amdani!

Cyn gweld y ffilm, doedden i ddim yn siŵr beth yn union i’w ddisgwyl ac roedd gen i fy rhagdybiaethau ynglŷn â chynnwys y ffilm ond mae’n rhaid i mi ddweud, roeddwn i’n anghywir a chefais syrpreis hyfryd wrth wylio’r ffilm.

Stori am y ffisegwr Stephen Hawking yw ‘The Theory of Everything’ ac adrodd hanes ei fywyd a wna’r ffilm, gan ffocysu ar ddau faes yn gyffredinol sef ei garwriaeth â’i wraig gyntaf, Jane Wilde, a’r newid mawr a fu yn ei fywyd wedi iddo ddatblygu clefyd niwronau motor. Mae’r ffilm yn cychwyn gyda Stephen a Jane yn cwrdd am y tro cyntaf ac roeddwn i’n hoff o’r ffaith bod bydoedd gwyddoniaeth a’r celfyddydau yn cael eu huno wrth i Stephen a Jane gwrdd. Mae gweddill hanner cyntaf y ffilm yn ffocysu ar ddatblygiad eu carwriaeth ac yn gweld y ddau yn priodi. Yn wir, roeddwn i’n disgwyl ffilm wyddonol ond ffilm gariadus a rhamantus yw hi mewn gwirionedd, yn enwedig yr hanner cyntaf.

Serch hyn, mae’r ffilm yn dwysáu erbyn diwedd yr hanner cyntaf a dechrau’r ail hanner wrth i oblygiadau’r cyflwr clefyd niwronau motor ddechrau ymddangos. Rydych chi’n dechrau gweld ansawdd bywyd Stephen yn dirywio hyd at y pwynt ble mae gweithredoedd syml pob dydd yn dod yn anhawster iddo a rhaid iddo fynd mewn cadair olwyn gan fod cerdded yn peri gormod o drafferth iddo. Rydych chi hefyd yn gweld yr effaith mae hyn yn cael ar briodas Jane a Stephen a’r pwysau mae Jane oddi tanynt gan mai hi sy’n gorfod gwneud popeth.

O ran yr ochr wyddonol, mae hanner yma’r ffilm yn ffocysu ar Stephen yn ysgrifennu ei lyfr enwog ‘A Brief History of Time’ a hefyd ei daith i America. Rydych chi hefyd yn cwrdd ag ail wraig Stephen sef Elaine Mason.

Eddie Redmayne sy’n portreadu Stephen Hawking yn y ffilm ac mae Jane Wilde yn cael ei phortreadu gan yr actores Felicity Jones. Mae’n rhaid dweud bod perfformiadau’r ddau actor trwy gydol y ffilm yn wych ac yn hynod o gredadwy. Mae ystumiau Eddie Redmayne fel Stephen Hawking mor sicr, mae’n hawdd anghofio weithiau mai nad Stephen Hawking ei hun sydd ar y sgrîn!

Heb os nac oni bai, hon yw’r ffilm orau dwi wedi gweld yn ystod y misoedd diwethaf a byddaf yn argymell unrhyw un i fynd i’w gweld! Mae hi wir werth gweld!

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma