Biniau Newydd yn Cythruddo Trigolion Treganna

21 Gorffennaf 2015

Daeth y cyfryngau cymdeithasol yn fyw nos Lun wrth i drigolion Treganna ddefnyddio Twitter i leisio’u hanfodlonrwydd hefo’r biniau gwastraff cafodd eu dosbarthu yn yr ardal yn ystod y dydd.

Y gŵyn fwyaf oedd bod dim lle i gadw’r biniau, heblaw ar y palmant, ond roedd eraill yn cwyno eu bod wedi derbyn biniau nad oes angen arnyn nhw – biniau gwastraff yr ardd er enghraifft, pan nad oes gardd ganddyn nhw.Bins Treganna

Roedd eraill yn gofyn a ydy Cyngor Caerdydd wedi ymgynghori hefo trigolion yr ardal ynglŷn â chyflwyno’r system biniau gwastraff, sydd eisoes yn gweithredu mewn ardaloedd eraill yn y ddinas, ac ambell berson yn ofni bydd golwg y bins ar y strydoedd yn effeithio ar werth eiddo yn yr ardal. Gofynnodd rhai pam bod system gwahanol yn gweithredu ym Mhontcanna.

Er bod rhai yn croesawu’r bins, ac yn ddiolchgar o weld y diwedd ar fagiau gall cael eu rhwygo gan adar ac anifeiliaid, un peth sydd wedi gwylltio trigolion Treganna yw diffyg cyfathrebu ar ran y Cyngor. Meddai un:

“Roeddem ni ar fin mynd a’r ci am dro pan lanwodd y stryd gyda dynion mewn siacedi ‘high-vis’ ar garlam i osod dwsinau o wheelie bins ar hyd Romilly Rd.

Bins Treganna“O fewn tua 10 munud roedden nhw wedi mynd gan adael rhes di-ben-draw o wheelie bins a trigolion allan ar y stryd yn trio gweithio mas beth i wneud gyda nhw.

“Mae ‘na ddau fin i bob cartref – un ar gyfer gwastraff gardd a’r llall biniau du. Dwi’n credu fod y biniau du yn syniad da gan fod y gwylanod wedi mynd yn bla yma yn ddiweddar. Ond PEDWAR bin gwyrdd ar gyfer tŷ yn llawn fflatiau ac heb ardd?”

Ychwanegodd y byddai wedi bod yn syniad da gosod neges ar y bins yn esbonio beth ddylid ei wneud a sut i’w dychwelyd os nad oes eu hangen.

Mae Pobl Caerdydd wedi gofyn i’r Cyngor am sylw ond yn y cyfamser maent yn cynghori pobl ar Twitter i gysylltu hefo nhw os nad oes angen bin gwyrdd arnyn nhw. Gallwch gysylltu hefo gwasanaeth C2C y Cyngor ar 029 2087 2088 neu C2C@caerdydd.gov.uk.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma