Beth yw’ch barn am gyngor Caerdydd?

22 Awst 2014

Mae Cyngor Caerdydd yn awyddus i glywed barn defnyddiwr gwasanaethau’r Cyngor.

Hoffai’r Cyngor eich gwahodd i gymryd rhan yn eu Harolwg Trigolion Blynyddol o’r enw “Holi Caerdydd”.

Mae dolen i’r arolwg yma:

Diben yr arolwg yw rhoi cyfle i chi i ddweud eich dweud am sut mae’r Cyngor yn perfformio mewn amryw o wasanaethau a beth yw’ch barn chi am Gaerdydd fel lle i fyw a gweithio ynddo. Bydd canlyniadau’r Arolwg yn cael eu defnyddio i weld beth sy’n cael ei wneud yn dda a beth y gellir ei wella.

Rhaid cwblhau’r arolwg erbyn Dydd Sul 14 Medi 2014

Os oes yna unrhyw gwestiynau nad ydych yn gallu eu hateb, neu nad ydych eisiau eu hateb, gadewch nhw’n wag. Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yn yr arolwg yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac ni fydd yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Os cewch unrhyw anawsterau wrth lenwi’r holiadur cysylltwch â: ymgynghoriad@caerdydd.gov.uk

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma