Beth yw eich hoff gig erioed?

22 Mehefin 2013

Pryd a lle oedd eich hoff gig yng Nghaerdydd?  Pa gigs sy’n dod ag atgofion gwefreiddiol yn ôl i chi? Mae Pobl Caerdydd eisiau clywed eich atgofion chi (gyda llun ohonoch chi’ch hunan o’r cyfnod os yn bosib!).

Y Ficar, NUS Card photoClwb Ifor Bach, 1986

Wel, dwi’n credu mai ’86 oedd hi; falle ’87. A dwi ddim yn cofio rhyw lawer am y perfformiad a bod yn onest. Fel i sawl un ohonoch mae amser (ac alcohol) wedi peri i niwl ddisgyn dros fy atgofion o gigs bron i 30 mlynedd yn ôl.

Ar y llawr gwaelod roedd Y Ficar yn perfformio, ar lwyfan bychan rhyw chwech troedfedd o’r tai bach (handi iawn i unrhyw brif-leisydd oedd angen pipi yn ystod solo gitâr ddi-ddiwedd). Doedd hi ddim go wir yn lwyfan. Jest clirio byrddau a chadeiriau oedd Ceri Morgan arfer wneud a gobeithio na fyddai pwy bynnag oedd yn chwarae yno yn bwrw eu pennau ar y speaker uwchben.

Cymro Llundain o’n i, heb fawr o glem pwy oedd pwy ar y Sîn Roc Gymraeg felly roedd pawb a phopeth yn newydd a gloyw a chyffrous. O’n i’n ffan mawr o gerddoriaeth ska (dwi’n dal i fod hyd heddiw) felly pan ddechreuodd yr hogia o’r Felinheli chwarae Y Ficar Tw-Tôn o’n i yn fy seithfed nef. Troais at fy nghyfaill a gweiddais i yn ei glust: ‘Mae nhw jyst fatha Madness!’

Stwffia dy Madness a dy fandia Llundain – ti’n Nghymru ‘wan!’ meddai, yn wên o glust i glust, cyn neidio i ganol y llawr a dechrau scancio fel ffŵl gwirion. Eiliadau wedi o’n i wrth ei ochr, y ddau ohonom yn chwys doman, yn dawnsio fel tasa’n bywydau’n dibynnu arno. 

Y dyddiau hyn, pryd bynnag dwi’n clywed y gân honno, mewn priodas er enghraifft, mae’r atgofion yn llifo nol a dwi i nol yng Nghlwb Ifor yn ’86 (neu ’87) er gwaetha’r ffaith nad ydi’r hen goesau cweit cystal ag oedden nhw…

Rhys Lloyd

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Alun Williams yn dweud:

Dwi’n cofio mynd i weld Bob Delyn a’r Ebillion nol yn 2008, ystod Eisteddfod, yn Clwb Ifor Bach. Chwaraeodd Twm a’i griw gyd o’r hen ffefrynnau tra roedd yr ystafell yn orlawn. Gig gwefreiddiol pan roedd pawb yn canu ‘Tren Bach y Sgwarnodog’.

Un arall oedd Sibrydion yn 2006. Doedd neb llawer yna ond roedd hi’n noson dda achos roedd Portiwgal newydd danfon Lloegr allan o’r Cwpan y Byd! Cofio’r baswr a ambell i rai eraill yn gynulleidfa gwisgo eu top portiwgal roedd nhw newydd brynu!

Siôn yn dweud:

A dyma bach o Y Ficar ar youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=H0sktz-YI3g

Lot o hwyl, lot o gigs chwyslud. Gwych!

Phil Stead yn dweud:

Mae ‘na gymaint. Marillion yn y Top Rank 1982, Michael Schenker yn St Davids Hall 1983. Gigs jazz hefyd, yn enwedig Tommy Chase Quartet yn Gibbs Jazz Club yn Charles Street. Unrhyw nos Fercher gyda Mike Harries Root Doctors. Sawl gig yn Clwb Ifor gyda U Thant yn y nawdegau gynnar. Roedd na cypl o gigs bendigedig gyda Crumblowers, Catatonia a Ffa Coffi Pawb ar yr un noson hefyd adeg hynny. Fel gigs mawr, roedd noson y Mileniwm gyda’r Manics yn wych, ond i fi roedd gig cyntaf Caerdydd Stereophonics (yn cefnogi Catatonia?) yn y Coal Exchange tua 1996 yn arbennig.

Alun Williams yn dweud:

Nol yn 2010, bues i Gwyl Swn . Mi es i weld cwpl o fandiau gyda fy ffrind Ian. Roeddem yn Dempsey’s yn mwynhau rhai, ond rhai ling di long roedd nhw ar y cyfan.

Cefais fy llusgo gan fy ffrind i weld band yn yr New Model Inn (wedi hen fynd nawr) i weld grwp o’r new Wilder. Chwareuant dim ond am tua 20 munud, ond 20 munud gwych. Ar ol chwarae tri neu pedwar can, fe aethant i ffwrdd. Heblaw am lawrlwytho un o’u senglau, ni chlwyais mwy amdanynt ar ol hynny. Mae wefan heb ei diweddaru ers 2010. Siom, un o pethau gorau mi welis yn Caerdydd ers blynyddoedd.