Beth sy’n ysbrydoli pobl Caerdydd ?

2 Ebrill 2014

Cyfres newydd lle bydd  Pobl Caerdydd  yn gofyn i unigolyn creadigol sy’n byw yn y ddinas i ddisgrifio beth sydd yn ei hysbrydoli nhw am y brifddinas..

Yn ein cyfweliad cynta ‘  yr awdur  Llwyd Owen sy’n rhannu yr hyn sydd yn ei ysbrydoli ef.

Dw i’n cael fy ysbrydoli gan bob agwedd o Gaerdydd – y da, y drwg ac yr hyll!

Yn bobl, adeiladau ac ardaloedd cyfan.

Er enghraifft, gyda fy nofel newydd, Y DDYLED (allan Gorffennaf 2014), mae’r prif gymeriad a’i wraig yn byw yn ardal Rhiwbeina’r ddinas… yn union fel fi a fy nheulu; felly does dim rhaid i fi fynd yn bell i gael fy ysbrydoli!

Roedd Heulfan (2012) ar y llaw arall yn llawn cymeriadau wedi’u henwi ar ôl athrawon o Ysgol y Wern; sef yr ysgol gynradd y mynychais i yn blentyn, a’r ysgol lle mae fy merched yn mynd ar hyn o bryd.

Yn aml, mae fy mywyd go iawn yn bwydo i mewn i fy ffuglen, ac mae hynny’n amlwg o’r ffordd dw i’n dychwelyd dro ar ôl tro at Lyn y Rhath ac Ysgol Glantaf; tra bod rhai o fy hoff dafarndai a bwytai yn ymddangos yn fy nofelau hefyd, yn ei plith y Butchers Arms (Llandaf a Rhiwbeina), yr Halfway, yr Heathcock a’r Tŷ Mawr, y Lolfa Thai yn yr Eglwys Newydd a Chlwb y Cameo yn Nhreganna.

Rwy’n hoff o ddefnyddio lleoliadau go iawn yn fy nofelau gan fod hynny’n rhoi rhywfflach o realiti i’r straeon, yn ogystal â thywys y darllenwyr ar daith ddaearyddol o amgylch y ddinas.

Un o’r straeon gorau dw i ’di glywed, mewn perthynas â fy nofelau, yw un darllenydd yn cyfaddef iddo ymweld â mynwent Cathays ar ôl darllen Ffydd Gobaith Cariad er mwyn chwilio am sied y gofalwr, Floyd Fortune, sef cartref dros dro prif gymeriad y nofel, Alun Brady.

Os hoffech rhannu be sy’n eich ysbrydoli chi am fywyd yn y brifddinas cysylltwch â ni helo@poblcaerdydd.com

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma