Beth sy’ mlaen?

10 Mai 2016

Ychydig o ddigwyddiadau i’ch dyddiadur:

Nos Lun Mai 16eg 19:30

Cymdeithas Cymru Ariannin- Cangen y De

Cyfarfod Cyffrediol Blynyddol.  – Eglwys Gyfunol Treganna am 7.30yh. Sgwrs gan Gerallt Nash – ‘Pererin wyf mewn anial dir… Adeiladau’r Cymry yn y Wladfa 1856 – 1915.

Nos Fawrth Mai 17eg am 19:30

Cymrodorion y Barri

Dewch yn llu i Gwis mawreddog – timoedd o 4 – 6. Agored i bawb! Gwobrau anhygoel! Clwb Peldroed y Barri, Parc Jenner (CF62 9BG)

Dydd Sadwrn Mehefin 25 a Dydd Mawrth Mehefin 28

Blas y Brifddinas: Teithiau Tafwyl

blas y brifddinasDewch i brofi blasau gwahanol Caerdydd tra’n cerdded o gwmpas a mwynhau golygfeydd y brifddinas.
Ar y fwydlen caws, charcuterie, cwrw, bara lawr ….a mwy! .
Cost:Oedolion £35   Plant  £17.50 (addas i blant dros 12)

Am fwy o wybodaeth  ewch i wefan Loving Welsh Food
I archebu tocynnau neu dalebau ewch i wefan Merchants of Wales

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma