Beth ellir disgwyl o Gaerdydd eleni?

10 Awst 2016

Ar ddechrau tymor arall yn y Bencampwriaeth, mae Henry Payne yn edrych ymlaen at ddyfodol yr Adar Gleision o dan yr hyfforddwr newydd.

Dyw pethau byth yn syml efo tîm pêl-droed Caerdydd. Ar ôl cael gwared a’i gyn-hyfforddwr dadleuol Russell Slade, mae tîm pêl-droed Caerdydd yn cychwyn pennod newydd o dan arweiniad Paul Trollope. Aelod oedd Trollope o staff Chris Coleman yn ystod siwrne fythgofiadwy tîm Cymru yn ystod yr ornest Ewropeaidd.

Wrth ddechrau’r tymor ddiweddaf, roedd nifer o gefnogwyr yn disgwyl i Gaerdydd frwydro i atal alltudiaeth o’r gynghrair ond gwnaeth dynion Russell Slade synnu pawb efo’u gwaith caled a’u hymdrech amddiffynnol, gan frwydro tua’r safleoedd dyrchafiad dim ond i golli allan tua diwedd y tymor.

Cafodd penderfyniad ei wneud gan weithredwyr Caerdydd erbyn diwedd y tymor i symud Russell Slade o’i swydd fel rheolwr a’i osod mewn rôl ‘Pennaeth Pêl-droed’, roedd angen “gwreichionen” ar y clwb yn ôl prif weithredwr Ken Choo. Yn amlwg nid oedd y camau yma’n llwyddiannus gan fe adawodd Slade ei swydd newydd ar ôl mond 28 diwrnod.

Ond be ellir disgwyl gan Gaerdydd eleni o dan arweiniad Trollope?

Gan ystyried llwyddiant cymharol tymor diweddaf, mae cefnogwyr yn disgwyl canlyniadau tebyg eleni os nad well, efo’r gobaith bydd Trollope yn gallu gwthio’r tîm mewn i’r safleoedd dyrchafol, rhywbeth ni lwyddodd Russell Slade i’w wneud. Gweithredu system a ffurfiad newydd fydd Trollope.

Yn debyg i Chris Coleman a thim Cymru fydd Trollope yn cyflwyno sustem 3-5-2, patrwm cwbl newydd i’r mwyafrif o chwaraewyr – heblaw Jazz Richards. Serch hynny mae’n amlwg wrth wylio gemau arddangosfa Caerdydd bod ei rheolwr newydd wedi llwyddo i gyfathrebu ei syniadau mewn ffordd eglur, fel y gall y chwaraewyr ei ddeall a’u gweithredu’n effeithiol.

 

A fydd Peter Whittingham yn cystadlu eto yn yr Uwch Gynghrair fel y gwnaeth yma yn erbyn Chelsea?

A fydd Peter Whittingham yn cystadlu eto yn yr Uwch Gynghrair fel y gwnaeth yma yn erbyn Chelsea?

Cynghrair anfaddeuol yw’r Championship ac nid yw llwyddiant yn syml, a heb amheuaeth mae peth gwendidau gyda Chaerdydd. Mae Trollope yn brolio am ansawdd ei dim ac mae’n bendant bod digon ganddo i wthio Caerdydd yn ol i’r Premier League. Ond mae buddsoddiad ariannol yn allweddol er mwyn sicrhau dyrchafiad a dyle’r cadeirydd dadleuol Vincent Tan ddangos ei gefnogaeth. Frederic Gounongbe, Jazz Richards, Kenneth Zohore a Lex Immers yw’r chwaraewyr sydd wedi ymuno a’r tîm mor belled dros yr haf, ond mae Trollope yn disgwyl rhagor i ymuno cyn i’r ffenestr trosglwyddo cau.

Gwnaeth Gaerdydd perfformio’n dda efo cyllid cyfyngedig y llynedd, ac er gwaetha’r ffaith bod rheolwr newydd gan y Gleision mae grŵp o chwaraewyr ganddo sydd wedi bod efo’i gilydd am gwpl o flynyddoedd. Yn ogystal mae safon y chwaraewyr yn uchel ac mae 4 neu 5 unigolyn arbennig sy’n ddigon dawnus i ennill gemau ar ben ei hunain.

Dim dyrchafiad ‘awtomatig’

Ni fase’n syndod os base’r Adar Gleision yn sicrhau safle ‘play-off’ eleni ond oherwydd safon y timoedd gafodd ei halltudio o’r Premier League y  tymor diwethaf, bydd dyrchafiad awtomatig yn anodd tu hwnt.
Felly beth ellir disgwyl gan Gaerdydd eleni?

Yng ngêm gynta’r Bencampwriaeth ddydd Sadwrn diwethaf, teithiodd y Gleision i Fyrmingham. Gwelwyd ychydig o eiliadau o ysbrydoliaeth gan y blaenwr newydd Immers ond ddi sgor oedd y canlyniad wedi 90 munud. Er hyn roedd y rheolwr newydd wedi plesio gyda’r perfformiad er ei fod wedi dweud ei fod yn rhwystredig gyda’r canlyniad.

Bydd Caerdydd yn croesawu QPR i’r brifddinas ddydd Sul nesaf (Awst 14).

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma