Barn yr ifanc am wleidyddiaeth yn y Senedd

25 Hydref 2014

gan James Eul, myfyiwr Prifysgol Caerdydd ar gyfer Pobl Caerdydd a diwrnod hyperleol y Senedd.

Mae ffawd Cynulliad Ieuenctid Cymru yn ansicr ar ôl cyfarfod y pwyllgor deisebau Dydd Llun. Llwyddodd y ddeiseb ddenu dros 1600 o lofnodion – ond mae amheuaeth ynglŷn â llwyddiant y corff.

Yn dilyn cynnig gwreiddiol y pwyllgor i drefnu cyfarfod anffurfiol, mae ‘Draig Ffynci’ wedi mynnu cyfle mwy ffurfiol i leisio eu dadl. Teimlai AC William Powell yr oedd y cynnig gwreiddiol hwn yn cwestiynu gallu’r bobl ifanc i gyflwyno eu pwynt yn y sefyllfa swyddogol. Gwrthododd aelodau’r pwyllgor yr oedd eu cynnig yn bychanu cynrychiolwyr y bobl ifanc, a dilyn trafodaeth cytunwyd i glywed y galw’n ffurfiol.

Bydd canlyniad ymgais y cynulliad ieuenctid yn gwneud inni ofyn cwestiynau pwysig ynglŷn a diddordeb y genhedlaeth nesaf ym materion gwleidyddol. Mae’r corff etholedig wedi bodoli ers 1992, ac roedd Catherine Patricia Jones, y gyfarwyddwraig yn awyddus iawn i amlygu cryfderau Draig Ffynci – ‘rhoi platfform democrataidd i lais pobl ifanc’,  a ‘cael ei arwain gan bobl ifanc’. Soniodd yn benodol am lwyddiant i leisio ochr pobl ifanc Cymru yn yr U.E. yn 2008.

Ond yn yr etholiad Cynulliad diwethaf, mae ystadegau’r llywodraeth yn dangos bod 51% yn y grŵp 18-25 wedi pleidleisio – y grŵp oedran lleiaf. Doedd barn disgyblion blwyddyn 10 ddim yn awgrymu bod gwellhad ar y gweill – ymateb Rhian o ysgol Dylan Thomas am ei deimladau ar gwleidyddiaeth oedd ‘diflas’, ac doedd hi na Chloe a Jordan yn ymwybodol o’r cynulliad ieuenctid.

Roedd y tri o’r farn mai o’r teledu oedden nhw’n cael y rhan fwyaf o’u dealltwriaeth, gan rhaglenni fel Mock the Week. Doedden nhw ddim yn teimlo bod addysg yn chwarae rhan fawr, syniad oedd athro o’r ysgol, Neil Morgan yn gwrth-ddweud, ‘Mae’r plant yn dysgu am wleidyddiaeth ac maen nhw’n dod i’r senedd pob blwyddyn’. Roedd Llyr Gryffudd, AC Plaid Cymru yn pwysleisio cyfrifoldeb y cyfryngau i drafod materion mewn ffordd ‘gyfrifol ac aeddfed’.

Efallai bod dibynnedd y plant ar gyfryngau Prydeinig yn golygu bod nhw’n anwybodus am Wleidyddiaeth Cymru. Er nad oedd gan y bobl ifanc llawer o ddealltwriaeth am y pwnc hwn, roedd llawer mwy o farn  am wleidyddiaeth ar lefel Prydeinig– ‘Dw i’n hoffi Boris Johnson. Pe bai rhaid imi ddewis gwleidydd nad oeddwn yn hoffi, dwedwn i Nick Clegg. Mae e’n lapdog i David Cameron’, meddai Jordan. ‘ Mae Ewrop yn ein rheoli ni, ac maen nhw’n gorfodi ni i dderbyn bobl o dramor’, oedd barn Chloe.

Cytunodd y tri fod cyfrifoldeb arnyn nhw hefyd i ddysgu am y ffordd mae’r wlad yn gweithio – syniad oedd Mr Gryffudd  yn cydnabod oedd yn wir.

 

 

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma