Barn y Bandiau yn Tafwyl

6 Gorffennaf 2015

gan James Eul , myfyriwr Prisfysgol Caerdydd.

Roedd gwledd o gerddoriaeth i ddiddanu’r torfeydd yn Tafwyl eleni ond beth oedd barn rhai o gerddorion o’r ŵyl ?

Yws Gwynedd

Yws Gwynedd fu olaf i chwarae Nos Sadwrn yn yr ŵyl. “Mae’n anhygoel, mae’n fatha carnifal bach,” dywedodd, ac roedd yn barod i gyfaddef, “Dw i bach yn nerfus a dweud y gwir.”

“Dyn ni’n cloi’r noson, ac wedyn ma’ tipyn bach o bwysau ar ein sgwyddau ni, so ma’r nerfs yn dod allan.” Esboniodd, “Ond does na ddim pwysau gormodol – dim gig, fel y cyfryw ydi o, ond casgliad o bobl sy’n dathlu Cymreictod.”

“Yng Nghaerdydd, mae hynna’n hollbwysig os ydy hi am fod yn brifddinas.”

Gallai fod albwm arall ar y gorwel, “dw i’n dal i sgwennu, a trio sgwennu stwff efo Ifan o Swnami. Cyn imi wybod bod Cymru, ella’n mynd i Ffrainc, yn yr Ewros, o’n i’n meddwl ‘sa fo’n neis cael pythefnos allan yn fynna, lle ma’r hogia i gyd yn mynd, a bod ni gyd yn sgwennu caneuon ac yna recordio nhw.” Disgwyliwn yn awyddus am yr albwm honno!

https://soundcloud.com/ywain-gwynedd

https://twitter.com/ywsgwynedd

The Gentle Good

Roedd Gareth Bonello, sef  ‘The Gentle Good’, yn chwarae yn y babell acwstig brynhawn Sadwrn.

“Dw i’n byw tua dwy ffilltir i ffwrdd o fan hyn.” Mae Gareth yn esbonio, “dyma le ges i fy magu, ac mae’n neis dod i Tafwyl, a dod i nabod y ddinas fel lle eitha brwdfrydig a Chymreig unwaith eto.”

Mae ei yrfa gerddorol wedi mynd ag e’n bell, “oedd yn ddiddorol mynd â cherddoriaeth allan i Tsieina ac India, yn enwedig yn india,” mae e’n dweud, “Maen nhw’n deall bod pobl yn siarad a canu mewn ieithoedd gwahanol.” Wedi dweud hynny, nid creu cerddoriaeth yn unig oedd e wedi ei wneud, “Roedd yn gyfle gwych i ddod i nabod pobl, a chlywed eu cerddoriaeth nhw hefyd.”

O ran dysgu’r iaith leol yn Tsieina, roedd braidd yn wylaidd, “wel, dysgais i dipyn bach. Digon i archebu bwyd, bach o ddiod, a’r ffordd i fynd adre.” Swnio fel mwy na digon!

http://www.thegentlegood.com/cy/

https://soundcloud.com/the-gentle-good

https://twitter.com/ghbonello?lang=en

Marged, Plu

Ar y Sul bu Marged yn chwarae ym mand ei brawd, ei chwaer a hi, Plu.

“ ‘Oedd yn syrpreis gweld crowd gwahanol,” sylwodd, “Dych chi yn gweld lot o’r un wynebau o gigs i gigs, ond beth mae Tafwyl yn dda yn gwneud, ydi denu pobl tu allan i’r sîn, a chyflwyno miwsic Cymraeg iddyn nhw.”

Pwysleisiodd y naws fel rhywbeth sydd yn atgyfnerthu apêl yr ŵyl. “Dw i’n cofio chwarae yn Y Galeri, Caernarfon yn cefnogi 9bach, ac roedd pawb yn gwrando’n astud,” Dywedodd, “Yma, mae pobl yn mwynhau eu hunain, siarad, licio mynd o gwmpas y maes.”

Yn dod o deulu gweddol Cerddorol, trafododd rôl cerddoriaeth  yn dod â’i theulu at ei gilydd, “Mae’n ffordd braf o weld ein gilydd fel teulu! Dw i’n rhagweld bod ni’n mynd i gario ’mlaen, ond dyw hyna ddim yn stopio ni rhag ‘bransio’ allan chwaith.”

www.pluband.com

https://soundcloud.com/pluband

https://twitter.com/pluband?lang=en

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma