bara menyn

19 Ebrill 2016

bara menyn

Os yn chwilio am rhywle i fwynhau paned a bwyd diddorol yng nghanol y ddinas – ac am gefnogi person busnes lleol (sy’n siarad Cymraeg) gallaf agymhell bara menyn sydd wedi agor yn ddiweddar yn y Castle Emporium.

Mae’r Emporium yn le digon diddorol, gyferbyn a Chlwb Ifor Bach ar Womanby Street. Mae’n teimlo’ debyg i Jacob’s Market (y ganolfan antiques) gan ei fod yn hen adeilad sydd angen rhywfaint o sylw ac ail-beintio – ond sydd, er hynny, yn llawn cymeriad.

Yn ogystal a chaffi bara menyn mae yma stondinau’n gwethru dillad (ail-law, fe gredaf, ond eithaf hip), gemwaith a choctels.

Mae Catrin Enid, perchennog y caffi, yn cynnig croeso cynnes a bwydydd diddorol, gan gynnwys cawl (traddodiadol a llysieuol) am £4.50; welsh rarebit (efo madarch neu wy, neu ddim byd) am £4.50 a brecwast, gan gynnwys coffi neu te am £8.50.

IMG_9507

Mae hi hefyd yn gwerthu cacenau hyfryd, wedi ei phobi ganddi hi. Cefais ddarn o’i chacen sbwng (blasus iawn) a phaned o de Hiraeth (sef te unigryw wedi ei greu gan Catrin gan ddefnyddio dail te go iawn, yn hytrach na chwdyn te). Yn ogystal a’r te, mae bara menyn yn gwerthu caws rhost lleol, gan gynnwys coffi ‘pour-over’, coffi llaeth hen fasiwn a choffi ffilter cyffredin.

IMG_9506

Tra’n eistedd ar feinciau bara menyn (sy’n debyg i feinciau Wagamama, ond rhywfaint yn fwy rustic) cawsom te i ddau, darn o gacen i’w rhannu, a chwdyn bach o ddail te Hiraeth i fynd adref, am ychydig dros £15.

Profiad braf a diddorol – a digon o Gymru Cymraeg arall yno am sgwrs.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Catrine enid yn dweud:

Diolch am y sylw! Dewch draw eto am baned a chacen!