Arwyddion y Sidydd: Scorpio

20 Hydref 2014

Pob mis fe fydd  Eiri Palfrey yn dadansoddi pob un o arwyddion y Sidydd (Zodiac) Fis yma, Scorpio sydd dan y chwyddwydr….

Ar Hydref 23ain bydd yr haul yn newid arwydd. Mae pawb a aned rhwng y dyddiad hwn a Tachwedd 23ain yn perthyn i Scorpio, sef wythfed arwydd y Sidydd. Arwydd dwr dan reolaeth y planed Pluto – sydd yn gwneud Scorpio yn berson penderfynol a doeth, ond braidd yn ymosodol!

Yn wir, gall eich personolaeth gref godi ofn ar rai. Mae pob peth yn ddu a gwyn i chi, fyddwch chi byth yn teimlo’n niwtral am ddim byd. Rydych chi’n berson dwfn a chyfrinachol iawn ac yn byw yn ôl eich gwerthoedd eich hunan, a byth yn fodlon derbyn safonau pobl eraill. Fe allwch fod yn eiddigeddus ac yn awyddus i ddial ar eich gelynion. Ac mae eich gallu i ddod at eich hun ar ol salwch neu anffawd yn anhygoel.

Mae dod o hyd i’r gwirionedd yn bwysig iawn i chi; mae gyda chi farn gwmws a greddfol, ac fe allwch fod yn awdurdodol iawn. Mae gyda chi ddiddordeb mewn gwyddoniaeth, meddygaeth ac mewn datrys problemau o bob math. Dyma arwydd yr iachawr. Mae gyda chi ewyllys gref iawn a’r gallu i ddyfalbarhau pan fydd pawb arall yn methu. Byddwch yn anfodlon rhannu’ch gwybodaeth ar adegau, ond bryd arall gallwch fynegi’ch barn yn groew iawn. Rydych chi’n berson dewr gydag ewyllys gref.

Ond gwyliwch y pigiad yn eich cynffon  fe all frifo’n ddwfn, er mai anaml y byddwch chi’n ei ddefynddio. Rydych chi’n dueddol o dynnu llawer o drafferth ar eich pen mewn bywyd. Fe allwch fod yn anfodlon iawn gyda’ch bywyd.  Mae tuedd ynnoch chi weithiau i iselder ysbryd, ond chaiff neb wybod!

Scorpios enwog: Dylan Thomas, William Mathias, Gerallt Lloyd Owen, Bryn Terfel, Richard Burton.

Dyluniwyd y llun gan Susanne Carpenter ar gyfer llyfr Eiri,  ‘Llyfr Penblwydd’.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma