Suzanne Carpenter

Arwydd y Sidydd: Pisces

20 Chwefror 2015

Gan Eiry Palfrey

Llun gan Suzanne Carpenter

Os cawsoch eich geni rhwng Chwefror 20 a Mawrth 21 rydych chi’n perthyn i arwydd Pisces, arwydd dŵr dan reolaeth y planed Neifion.

Rydych chi’n freuddwydiwr, ond yn berson caredig, goddefgar a chariadus. Mae eraill yn dylanwadu’n hawdd arnoch chi oherwydd mae’n gas gyda chi frifo unrhyw un.  Rydych chi’n ei chael hi’n anodd i wneud penderfyniadau, ac yn dueddol o ddianc rhag unrhyw sefyllfa anodd neu hyll – a rydych chi’n orramantus ar adegau.

Mae ffantasi yn chwarae rhan bwysig yn eich bywyd.Ond, ry’ch chi’n berson ysbrydol a chyfrin er y gallwch chi weithiau fod yn gwbl anymarferol a diog. Fe allwch ymddangos fel pe baech yn diodde o ddiffyg hunan hyder, ond yn eich ffordd fach dawel fe allwch gyflawni cryn dipyn. Rydych chi’n berson hynaws, hoffus ac yn ardderchog fel help mewn argyfwng, mor belled a mae rhywun arall yn trefnu’r sefyllfa.

Rydych chi’n hoff o anifeiliaid ac yn berson sensitif tu hwnt, ac yn anhygoel o  ddagreuol ac emosiynol. Weithiau fe ewch i’ch cragen i osgoi cael eich brifo. Rydych chi’n greadigol iawn yn enwedig yn y celfyddydau. Mae tuedd gyda chi (fel y pysgodyn) i fynd gyda’r llanw. Weithiau cewch eich temptio i osgoi cyfrifodeb trwy freuddwydio, alcohol neu gyffuriau.

Pisceaid enwog: Meic Stevens, Elaine Page, Charlotte Church, Dennis O’Neil, Elizabeth Taylor, Harold Wilson

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma