Susanne Carpenter

Arwydd y mis: Taurus

19 Ebrill 2015

Gan Eiry Palfrey

Os cawsoch eich geni rhwng Ebrill 21ain a Mai 21ain rydych chi’n Taurus. Arwydd daear, o dan reolaeth Gwener – planed serch a harddwch.

Rydych felly yn berson artistig ac ymarferol. Fe all pobl ddibynnu arnoch chi, wnewch chi byth adael neb i lawr. Rydych chi’n hoffi’r pethau gorau mewn bywyd, bwyd da, bywyd moethus. Rhaid i chi fod yn gyffyrddus, neu mi fyddwch yn anhapus iawn. Rydych chi’n  hoffi’r wlad, byd natur, garddio a blodau, ac yn hoff o gael pethau prydferth o’ch cwmpas.

Mae’n bosib eich bod yn gerddorol iawn, neu  yn artist.  Fe allwch fod yn swil weithiau, ac weithiau’n araf i ddysgu, ond mae gennych gof gwych. Mi fyddwch  bob amser yn barod i helpu ac i weithio’n galed. Mae sicrwydd yn bwysig iawn i chi, sicrwydd cartre, swydd, ariannol…. rydych chi’n hoff iawn o arian!

Ond i’r gwrthwyneb, o dro o dro fe allwch fod yn styfnig iawn, yn enwedig os nad ydych chi’n cael eich ffordd eich hunan. Dy’ch chi ddim yn colli’ch tymer yn aml, ond pan fyddwch chi’n gwneud fe ewch chi’n wyllt! Yn hollol fel tarw gwyllt! Dych chi ddim yn hoff iawn o drio pethau newydd. A fe allwch fod yn ddiog weithau, a mwynhau bywyd cymaint nes ennill cryn dipyn o bwysau.

Tawreaid enwog: Gareth Lewis (Meic Pierce), Janet Aethwy, Dewi Pws, Barbra Streisand, Mary Hopkin, Sir Kyffin Williams

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma