Arwydd y mis: Sagittarius

28 Tachwedd 2014

Gan Eiri Palfrey

Ar Dachwedd 23ain mae’r haul yn newid arwydd. Mae pawb a aned rhwng y dyddiad hwn a Rhagfyr 21ain yn perthyn i Sagittarius, sef nawfed arwydd y Sidydd. Arwydd tân dan reolaeth y planed Iau– sydd yn gwneud Sagittarius yn berson sy’n tueddu gor-wneud pob peth!

Rydych chi’n berson cymdeithasol, brwdfrydig gydag egwyddorion uchel. Person gonest, hwyliog, ffwrddahi, ond weithiau mi fyddwch chi’n aflonydd, yn ddiofal ac yn dueddol o fynd dros ben llestri. Mae eich goddefgarwch yn golygu eich bod yn dda am weithio gyda phobl eraill, a’u derbyn fel y maen nhw.

Rydych chi’n berson allblyg, ond fe all eich gonestrwydd a’ch diffyg amynedd frifo pobl llai sensitif heb yn wybod i chi. Rydych chi’n hoff o chwaraeon, bod allanyn yr awyr iach a theithio. Mae’n gas gyda chi fod yn gaeth.  Rych chi’n llawn ynni  ac yn llawer rhy egniol i rai pobl. Mae tuedd ynnoch chi i anwybyddu manylion bywyd, a gweld dim, ond y darlun llawn. Ond rydych chi’n wir optimist ac yn gweld yr ochr orau o bob sefyllfa.

Mae tegwch a chware teg yn bwysig iawn i chi. Mae cywreinrwydd anhygoel gyda chi, a thymer sydyn hefyd. A mi fyddwch chi’n parchu barn unrhyw un sy’n meiddio dadlau gyda  chi.

Ond mae ynnoch chi duedd i orwneud a gorddweud. A weithiau mi fyddwch chi braidd yn brin o sensitifrwydd i deimladau pobl eraill.

Sagitariaid enwog – Dafydd Hywel,Mered(ydd) Evans,Matthew Rhys, Judi Dench, Winston Churchill

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma