Suzanne Carpenter

Arwydd y Mis: Leo

20 Gorffennaf 2015

Gan Eiry Palfrey

Os cawsoch eich geni rhwng Gorffennaf 23ain ag Awst 22ain – fe’ch ganed dan arwydd Leo, y llew. Arwydd tân dan reolaeth yr Haul.

Arwydd brenhinol os buodd un erioed! Rydych chi’n arweinydd naturiol gyda llawer o gyfeillion ac yn llawn hunan hyder ac urddas. Yn berson prysur, hael, twymgalon ac yn frwdfrydig dros ben. Rydych chi’n berson annwyl ac yn dangos eich teimladau’n hawdd ac yn hoff o blant. Mae gyda chi ewyllys gref a llawer o ynni – ond gall neb eich gwthio i wneud dim, ond mi fydd canmol a chlod yn aml yn llwyddo i’ch perswadio i wneud ambell i beth yn groes i’ch ewyllys.

Rydych chi’n hynod o greadigol  ac yn mwynhau’r gorau o fywyd. Rydych chi’n ddewr a gonest. Bydd eich personoliaeth gynnes agored yn agor llawer o ddrysau i chi mewn bywyd. Does dim ofn awdurdod na chyfrifoldeb arnoch chi. Rydych chi’n dda gydag arian, ond eto’n hoff o wario.

I’r gwrthwyneb mae’n gas gyda chi neb sy’n chwerthin ar eich pen. A rydych chi hefyd braidd yn ddiamynedd, bydd bywyd yn eich dysgu i ddisgyblu’r brwdfrydedd tanllyd ‘na, a’r agwedd ddramatig tuag at fywyd. Ac mae tuedd ynnoch weithiau – os na fyddwch chi’n ofalus – i agor eich ceg a rhoi eich troed ynddi!

Leos enwog: Margaret Williams, Heulwen Hâf, Tanni Grey-Thompson, Stan Stennett, Simon Weston, Alun Hoddinott

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma