Arwydd y Mis – Gemini

27 Mai 2015

Gan Eiry Palfrey. Llun gan Suzanne Carpenter

Os cawsoch eich geni rhwng Mai 22ain a Mehefin 21ain – rydych chi’n Gemini. Arwydd awyr dan reolaeth y planed Mercher, sy’n golygu eich bod yn gymeriad hwyliog hapus gyda meddwl chwim, a thafod ffraeth.  Dyma dylwythen deg neu Gwyn ap Nudd y Sidydd.

Rydych chi’n hoffi teithio, mynd, mynd o hyd  byth yn llonydd. A rydych chi wrth eich bodd gyda phethau newydd, llefydd newydd, ffrindiau newydd, syniadau newydd.

Rydych chi’n gyfathrebwr naturiol, sy’n hoffi siarad a gwneud ffrindiau gyda phawb, ac yn hoffi gwybod busnes pawb hefyd! Mae’n bosib fod gyda chi ddawn ysgrifennu hefyd.

Mae’n ddifyr iawn bod yng nghwmni Gemini  fe allwch siarad yn ddiddorol a ffraeth ar lawer o bynciau. Mae’r gallu gyda chi i wneud mwy nag un peth ar y tro yn llwyddiannus iawn, ac mae gyda chi gôf anhygoel.  Rydych chi’n berson cymdeithasol iawn ac yn dysgu’n gyflym  yn dda gyda ieithoedd ac yn dda iawn am ddynwared pobl eraill.

Rhaid cyfadde fod ynnoch chi duedd i fod yn orsiaradus, ac yn rhy fusneslyd. Weithiau mi fyddwch chi’n osgoi cyfrifoldeb, ac yn anfodlon gwneud digon o ymdrech i fwrw’r maen i’r wal.

Rydych chi’n tueddu byw ar eich nerfau a phoeni’n ormodol am fanylion. Person aflonydd iawn  mae’n amhosib eich cael i eistedd yn llonydd , na chwaith i ganolbwyntio ar un peth ar y tro – rydych chi mor hoff o wibio o un peth i’r llall.

Geminiaid Enwog – Robin Huw Bowen, Heather Jones, Arwyn Davies, Joan Collins, Mike Peters, Cilla Black, Owain Glyndwr

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma