Arwydd y Mis: Cancer

22 Mehefin 2015

Gan Eiry Palfrey

Llun gan Suzanne Carpenter

Os cawsoch eich geni rhwng Mehefin 21ain a Gorffennaf 19eg – rydych chi dan arwydd Cancer. Arwydd dŵr dan reolaeth y lleuad, er bod yr Haul ar ei anterth adeg eich geni. Person annwyl a thriw, ac yn berson sensitif, hynod o emosiynol, a dagreuol ar adegau.  Mi fyddwch chi’n  dianc i’ch cragen fel y cranc os fyddwch chi’n synhwyro perygl, neu’n ei  chael hi’n anodd i wynebu sefyllfa.

Fe allwch chi fod yn swil ac ofnus, ond mewn argyfwng rydych chi’n graig o ddewrder. Dydych chi ddim mor feddal a mae rhai pobl yn dybio a mi fyddwch  yn cuddio’ch teimladau dyfnaf yn aml o dan gragen galed y cranc.  Mae’r cartre a’r teulu’n hollbwysig i chi. Rydych yn berson teryngar tu hwnt –  i’ch teulu, i’ch gwlad ac i’ch cyfeillion. Eich ty yw eich castell, ac mi fyddwch wrth eich bod yn ei harddu; a  rydych chi’n giamster am gadw ty a choginio.

Yn feddyliol, mae’r gallu gyda chi i ganolbwyntio’n ddwys ar unrhyw bwnc. ac mae gyda chi ddychymyg byw iawn a chof aruthrol. Rydych chi’n hoffi casglu pethau, yn ymddiddori mewn  hanes ac yn gwirioni ar anifeiliaid anwes yn enwedig cathod. A phan bydd pethau’n mynd yn drech na chi mae angen lle tawel arnoch chi i encilio iddo.

Ond i’r gwrthwyneb rydych chi’n dal dig ac yn pwdu’n hawdd, a bydd unrhyw feirniadaeth yn eich brifo’n ddwfn.

A rydych chi un ofnadwy am boeni a becso  am unrhyw beth!

Canseriaid enwog – Hywel Gwynfryn, Huw Ceredig, Helen Mary Jones, Katherine Jenkins, Alwyn Samuel, Sian Lloyd (y tywydd)

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma