Artist y Bae a’r byd: arddangosfa newydd Sarah Richards

25 Mawrth 2014

 Bu Robin Hughes yn sgwrsio gyda’r artist o Gaerdydd

Mae arddangosfa ddiweddaraf Sarah Richards yn agor yn oriel Fountain Fine Art yn y Morgan Arcade ar ddydd Sadwrn, Mawrth 29ain. Bydd yr arddangosfa’n cynnwys 20 o beintiadau olew a darluniau pen ac inc o olygfeydd yng Nghaerdydd, Efrog Newydd a Fenis.

Pan gwrddais i â hi am sgwrs eglurodd Sarah bod tirwedd Caerdydd wedi bod yn ysbrydoliaeth iddi hi erioed. Roedd hi’n ymwelydd cyson â’r dociau pan roedd yr ardal ar ganol cael ei thrawsnewid i Fae Caerdydd. “Dyna pryd wnes i ddiflasu ar beintio yr hyn oedd o fy mlaen, a dechrau chwarae o gwmpas gyda’r elfennau – symud rhai i’r blaen a gwthio eraill i’r cefndir. Bryd hynny y datblygodd fy arddull gyda’i rythmau a’i chromliniau.”

Bu’r Eglwys Norwyaidd yn nodwedd amlwg o’i gwaith ac mae i’w gweld yn un o’r peintiadau newydd. Yn wreiddiol byddai’n peintio’r holl adeiladau oedd o’i gwmpas hefyd cyn penderfynu gosod yr eglwys ar ei phen ei hun ar y gorwel a rhoi yr holl brysurdeb ac annibendod oedd o’i chwmpas oddi tani. Mae hi’n gweld yr eglwys fel symbol o’r hyn sydd wedi digwydd i’r dociau.”I fi, mae hi’n dweud, ‘Dwi’n dal i sefyll, dwi yma o hyd’.”

Adeilad arall yn y Bae sydd i’w weld yn yr arddangosfa yw Gwesty St David’s. Mae hwn hefyd yn sefyll ar ei ben ei hun ond nid dyma beth ddenodd Sara. ”Dw i’n hoffi’r ffordd mae thema forwrol yr adeilad yn atseinio siapiau’r cychod ar y dŵr,” meddai.

1-Manhattan 100x60cm-001

‘Manhattan’ gan Sarah Richards

Mae ei lluniau o Efrog Newydd yn ffrwyth ffynhonell newydd o ysbrydoliaeth. Un o’r mwyaf trawiadol yw’r olygfa sydd i’w gweld o do’r Webster Institute yn Manhattan. Meddai Sarah, “Pan ddringais lan i’r to fe ges i’n synnu, nid yn unig gan y skyscrapers ond gan yr holl erialau teledu a’r tyrrau dŵr pren oedd ar y toeon o’m cwmpas.” Mae hi’n rhagweld y bydd Manhattan yn parhau i’w hysbrydoli yn y dyfodol. “Dw i wrth fy modd yno, alla i ddim aros i fynd yn ôl yno i beintio rhagor.”

Mae Sarah yn ymwybodol iawn bod ei thirluniau dinesig yn wahanol iawn i lawer o gelf Cymreig ar hyn o bryd. ”Dwi’n rhwystredig bod artistiad yng Nghymru’n teimlo bod yn rhaid iddyn nhw greu delweddau archetypal – mynyddoedd, ffermwyr, defaid a bythynnod. Mae mwy i gelf Cymreig na hyn – dylen ni ledu’n gorwelion a bod yn fwy eangfrydig a rhyngwladol. Mae hi’n bwysig i fi mod i’n creu peintiadau sy’n herio ac yn ennyn trafodaeth.”

Mae mwy o wybodaeth am yr arddangosfa ar wefan Fountain Fine Art a mwy am waith Sarah Richards ar ei gwefan.

@_robinhughesTagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma