Artist blaenllaw Janette Parris yng Nghaerdydd

24 Ebrill 2014

Artist blaenllaw yn cydweithio â Stori Caerdydd i greu Bad Copy:  Carrdiff by Parris

Datganiad gan Cyngor Caerdydd

Ar ôl ennill Cystadleuaeth Connect 10 Culture 24 ym mis Ionawr 2014, bu Stori Caerdydd yn cydweithio â’r artist enwog Janette Parris i greu noson o gelf gyfoes.  Mae Parris, y mae ei gwaith yn ymdrin â themâu llwyddiant, methiant, diwylliant poblogaidd, hiwmor a dyheu, wedi cael ei arddangos ledled y DU, gan gynnwys yn arddangosfa Rude Britannia Oriel Tate fel rhan o raglen ‘Art on the Underground’.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury:  “Rwyf wrth fy modd ein bod yn croesawu artistiaid cystal i Gaerdydd.  Mae’r noson yn gyfle unigryw i ddathlu straeon strydoedd ein dinas mewn ffyrdd newydd, cyffrous.

Dywedodd Ms Parris:  “Fel artist, rwyf bob amser wedi ymddiddori yn yr annisgwyl – gan gymysgu arferion a gweld pa bethau newydd sy’n deillio o’r cymysgedd. Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn cyflwyno celf gyfoes ymhlith eitemau hanesyddol, neu yn lle rydych yn ei disgwyl leiaf, a lle bydd pobl yn codi canu?”

“Rydych ar gychwyn siwrne anhygoel a ddechreuodd dros dair blynedd yn ôl…Efallai y dysgwch rywbeth am Gaerdydd, efallai y byddwch yn teimlo eich bod mewn amgueddfa gyfoes sy’n llawn canu a dawnsio, efallai mai am noson allan dda yr ydych yn gobeithio – ond does dim yn sicr!”

Caiff Bad Copy:  Carrdiff gan Parris ei berfformio o 7pm ddydd Llun 16 Mai 2014 i gynulleidfa o ddau gant o bobl yn cael cyfle unigryw i ddod o hyd i’r dwsinau o arteffactau ffug sydd wedi eu creu gan artistiaid cyfoes nodedig fel Georgina Starr, Paul Noble, Mark Titchner, Dawn Mellor, Catherine Yass a Thomas Demand.

Bydd pawb sy’n cadw tocyn am ddim i’r digwyddiad yn cael eu henwau wedi’u rhoi ymlaen i ennill un o’r llefydd cyfyngedig ar daith amgen o’r orielau a gaiff ei harwain gan westai arbennig.

Bydd myfyrwyr MA talentog Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn perfformio’r ‘Cardiff Story Musical’ gan Parris. Dyma fydd y perfformiad cyntaf erioed o’r sioe hon.  Yn seiliedig ar arteffactau o gasgliad yr amgueddfa, bydd y digwyddiad yn llawn hapbethau rhyfedd (ac weithiau teimladwy). Mae’r project yn cynnig profiad unigryw o’r amgueddfa a safbwynt gwahanol ar Stori Caerdydd.

Bydd y noson hefyd yn cynnwys perfformiadau cerddoriaeth fyw difyr yn lifft enfawr yr amgueddfa.

Dywedodd Victoria Rogers, Rheolwr yr Amgueddfa:  “Helpodd pobl Caerdydd ni i ennill cyfle i weithio gyda Janette a bu’n gyfle arbennig i ni.  Rydym yn gyffro i gyd bod y straeon gwych sydd gennym yn ein horielau yn cael eu dehongli mewn ffyrdd newydd, creadigol.  Mae safon y bobl y mae Janette wedi’u cynnwys yn y digwyddiad y tu hwnt i’n gobeithion.”

Bydd y BBC yn sôn am y digwyddiad fel rhan o’i rhaglen ‘Arts At’ sy’n dathlu Gwyl Amgueddfeydd gyda’r Nos, gwyl flynyddol y tu allan i oriau sy’n dathlu’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth.  Caiff yr wyl ei chynnal dros benwythnos 15-17 Mai pan fydd cannoedd o amgueddfeydd, orielau, llyfrgelloedd, archifau a safleoedd treftadaeth ar agor gyda’r nos.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael o storicaerdydd@caerdydd.gov.uk neu www.facebook.com/cardiffstory .  Gallwch gael tocynnau drwy ffonio 029 2078 8334, e-bostio  storicaerdydd@caerdydd.gov.uk neu yn yr amgueddfa ei hun.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma