Arddangosfa ddiweddaraf gallery/ten: Chroma Utopia

30 Hydref 2013

R u t h    M c l e e s

Chroma Utopia

8 – 30 o Dachwedd 2013

ruth mclees - 'blush and stain 1' acrylic, pigment, resin and mixed media on fabric 2013   25x20cm 72

Cyflwyna gallery/ten arddangosfa unigol gan yr artist Ruth Mclees. Graddiodd Mclees o Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd yn 2004 ac ers hynny, mae wedi arddangos ei phortreadau yn eang ar draws y D.U. 

Mae ‘Chroma Utopia’ yn gorff o 27 o weithiau newydd sy’n cyflwyno arbrofion diweddaraf Mclees o gylch y man croesi rhwng celf a gwyddoniaeth. Diddordeb Mclees yw haenau – gan osod gwydreddau tryloyw dros wyneb y peintiadau – ac mae’r arddull yma wedi dod yn nodwedd adnabyddus o’i gwaith. Gwela’r casgliad hwn ddilyniant naturiol i bortreadau Mclees, lle defnyddia wydreddau, resin a glud yn fedrus i dynnu sylw a datgelu y ffigwr wedi’i baentio.

ruth mclees - 'black to bloom 2' acrylic, pigment, surface preparation and resin on fabric 2013 51x31cm 72

Wedi’i hysbrydoli gan waith y cemegydd dadansoddol Almaenig o’r 19eg ganrif, F. F. Runge, trawsnewidiodd Mclees ei stiwdio i mewn i labordy er mwyn archwilio potensial artistig deunyddiau gwyddonol a diwydiannol. Cyflwynir yma y canlyniadau sy’n deillio o’r arbrofi hwn mewn cyfres o luniau lliwgar fel tlysau, lle gwahenir pigmentau i’w cydrannau pur i greu gwydreddau cromatig – ac ymddangosir ffigurau iwtopaidd ohonynt; ‘harddwch perffaith a lliw perffaith yn uno.’

Bydd yr holl waith ar werth a’r cynllun casglu ar gael. Am fwy o wybodaeth am yr artist ac i lawrlwytho catalog yr arddangosfa, gwelwch www.gallery-ten.co.uk.

gallery/ten, Llawr cyntaf 23 Windsor Place, Caerdydd CF10 3BY.

029 2034 5978

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma