Ar werth: stiwdios ITV a BBC ar y farchnad

19 Tachwedd 2013

Adroddiad Gwenda Richards

Mae ITV Cymru wedi cadarnhau ei fod yn rhoi’r stiwdios yng Nghroes Cwrlwys ar werth er gwaetha’r ffaith fod cyngor y Fro wedi gwrthod caniatâd cynllunio i 250 o dai ar y safle yn ddiweddar.

Mae’r darlledwr wedi penodi ymgynghorwyr Lambert Smith Hampton i farchnata’r safle 17.59 erw – a allai fod yn werth £17m petai na ganiatâd cynllunio llawn fyddai’n cynnwys adeiladu tai.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni y byddan nhw’n apelio yn erbyn penderfyniad y cyngor i’r  Arolygaeth Cynllunio. Ychwanegodd na fyddai hyn yn amharu ar gynllun y cwmni i symud ei pencadlys yng Nghymru i adeilad newydd sbon yn y Bae. “Mae popeth yn mynd yn iawn ar gyfer adeiladu stiwdios modern ‘ffit i bwrpas’ lawr ger y Senedd. Y gobaith yw symud yno erbyn diwedd mis Mehefin 2014,” meddai.

Ar hyn o bryd mae ITV Cymru yn rhannu’r safle gyda 35 o denantiaid ond erbyn haf y flwyddyn nesaf dim ond chwarter yr adeiladau fydd yn cael ei ddefnyddio.

Dywedodd Matthew Parish, tirfesurydd cwmni ITV,  fod yr adeiladau yn heneiddio a bellach ddim yn addas ar gyfer cynhyrchu rhaglenni a newyddion. Fydd y safle newydd yn 3 Sgwar y Senedd lawer llai na’r safle presennol (11,000 troedfedd sgwar o’i gymharu â’r 138,000 tr sgwar yng Nghroes Cwrlwys). “Mae’r buddsoddiad yn golygu fydd gan ITV Cymru Wales adnoddau modern i ddarparu rhaglenni newyddion ac amrywiol am y ddegawd nesaf o leiaf,” meddai Mr Parish.

BBC Cymru Wales hefyd yn chwilio am gartref newydd

photo

Canolfan darlledu BBC Cymru yn Llandâf

Mae’r newyddion yn golygu fod dau o brif sefydliadau darlledu Cymru yn gwerthu eu stiwdios. Cyhoeddodd BBC Cymru Wales fis diwethaf bod y ganolfan ddarlledu ar Heol Llantrisant Llandaf ar werth ynghyd â’r adeiladau dros y ffordd, Ty Oldfield. Cwmni LSH sydd hefyd yn cynrhychioli BBC Cymru ac mae’r gorfforaeth yn ystyried sawl safle ar gyfer pencadlys newydd, yn y Bae a chanol y ddinas.

Tra fydd staff ITV Cymru yn gobeithio dechrau gweithio yn yr adeilad newydd y flwyddyn nesaf, fydd na o leiaf pedair blynedd arall cyn y bydd staff y BBC yn eu cartref newydd nhw.

Mae ITV Cymru, neu HTV fel oedd gynt, wedi bod ar safle ers dechrau’r wythdegau. Am fwy o atgofion a straeon am stiwdios Croes Cwrlwys  gan Bobl Caerdydd cliwciwch yma.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma