Ar eich Beic yng Nghaerdydd

14 Mehefin 2013

Bydd Gwyl Seiclo Caerdydd yn dychwelyd y mis hwn ar gyfer pythefnos o ddathlu popeth sy’n dda am deithio ar ddwy olwyn ac mae na alwad i Gymry Cymraeg Caerdydd ddod ynghyd i sefydlu clwb seiclo i’r teulu.

Syniad Huw Jones, cyn athro yn Ysgol Gyfun Rhydfelen yw’r clwb. “Dwi’n aelod o bwyllgor clwb rygbi Quinns Caerdydd a meddwl o’n i, gan fod y ganolfan ar lwybr Taith y Tâf, y bydde fe’n le cyfleus i siaradwyr Cymraeg, yn rhugl neu’n ddysgwyr, i gwrdd cyn mynd ar deithiau o gwmpas y ddinas.”

Gan fod seiclo yn mynd yn fwy poblogaidd nawr wedi llwyddiant Team GB yn y gemau Olympaidd a’r Tour de France, roedd Huw yn meddwl elwa ar y diddordeb yma i sefydlu clwb i deuluoedd Cymraeg. “Dwi ddim yn seiclwr brwd ond ma da fi feic a bydde’n i’n licio  seiclo yng ngwmni criw o siaradwyr Cymraeg,” meddai.

Mae’r alwad wedi’i hamseru’n wych ar drothwy’r wyl Seiclo  sy bellach yn ei thrydedd flwyddyn, a disgwylir i’r wyl fod yn fwy ac yn well nag erioed gyda thoreth o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal ledled y ddinas rhwng 15-30 Mehefin.

P1030588Caiff yr wyl sy’n para bythefnos ei lansio gyda digwyddiad yn y Bae ar 15 Mehefin. Ar gyfer y digwyddiad hwn mae Gwyl Seiclo Caerdydd yn cydweithio â’r Wyl Un Blaned am ddiwrnod o hwyl am ddim i deuluoedd i ddathlu a hybu grwpiau lleol a chenedlaethol sy’n ymwneud â datblygu cynaliadwy. Ymhlith y gweithgareddau bydd trac beicio mynydd Hyfforddiant Beicio Cymru, sioe ffasiwn dillad beicio chwaethus, jyglo, beiciau bychain, sesiwn Dr Beic, cerddoriaeth, crefftau, artistiaid lleol a llawer mwy.

Ar 16 Mehefin bydd yr wyl yn cydweithio â’r Wythnos Ffilmiau Gwyrdd Cenedlaethol drwy gynnal digwyddiad yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter. Ymhlith uchafbwyntiau eraill yr wyl bydd: Robert Penn, awdur “It’s all about the bike, the pursuit of happiness on two wheels” yn cynnal digwyddiad lle bydd siopau beiciau lleol yn cystadlu â’i gilydd i adeiladu beic o’r newydd yn erbyn y cloc; teithiau beicio o amgylch Caerdydd, teithiau beiciau i deuluoedd, digwyddiad lansio Enfys cabinART ac i gau’r wyl cynhelir cwis tafarn ar thema beicio ar 30 Mehefin.

Gallwch gysylltu â Huw Jones drwy e-bostio tîm Pobl Caerdydd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr wyl neu ewch i Bencadlys yr Wyl yn yr Arcêd Brenhinol i gael rhagor o wybodaeth a rhoi cynnig ar eu cystadleuaeth dylunio crys-t.

 

Rhannu'r erthygl hon