Apêl gan Cwins Caerdydd

26 Tachwedd 2015

Mae  C. R.  CWINS  CAERDYDD  yn  chwilio  am  bobl  i  lenwi’r  swyddi  gwirfoddol  canlynol, sef Ysgrifennydd a Trysorydd

Gan  fod  CRICC  yn  gyfrifol  am  yr  holl  blant  sy’n  chwarae  ar  yr  un  safle,  a  rheini  yn  medru’r  Gymraeg,  byddai’n  ddelfrydol  pe  byddem  yn  llwyddo  i  ddenu  siaradwyr  Cymraeg  i  lenwi’r  swyddi  pwysig  uchod.

Byddai  hyn,  gobeithio,  yn  ein  cynorthwyo  i  greu  awyrgylch  dwyieithog  gryfach  ar  Faes  Diamond.

Os  oes  diddordeb  ganddoch  ffoniwch  07985 174997.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma