Apêl DEC Cymru Argyfwng Gaza

13 Awst 2014

Yn y llun gwelir Samira, merch 7 oed, yn eistedd yng ngweddillion ei chartref  yn Shishaya ar ddiwrnod cyntaf y cadoediad 72 awr rhwng Israel a Hamas. Fe lwyddodd teulu Samira ddianc cyn i’r tŷ yn ogystal ar ardal gael ei chwalu. Llun: Loulou d’Aki/ Achub y Plant.

Mae’r Prif Weinidog wedi addo ei gefnogaeth i Apêl DEC a arweinir yng Nghymru gan asiantaethau cymorth Cymorth Cristnogol, Tearfund, CAFOD, Oxfam Cymru, y Groes Goch Brydeinig, Achub y Plant, Islamic Relief ac Age Cymru ac yn annog pobl Cymru i barhau i roi.

Mae angen arian ar frys: yn ôl yr elusennau nid oes gan boblogaeth gyfan Gaza fynediad digonol i ofal meddygol ac mae tua 1.4 miliwn o bobl heb fynediad, neu mae ganddynt fynediad cyfyngedig iawn, i ddŵr a chyfarpar glanweithdra. Dros y mis diwethaf mae cannoedd a miloedd o bobl wedi cael eu gorfodi i ffoi a 65,000 o bobl wedi gweld eu cartrefi’n cael eu dinistrio neu eu difrodi y tu hwnt i’w trwsio.

Meddai Carwyn Jones: “Dim ond gyda chymorth rhyngwladol sylweddol y gall anghenion dyngarol dioddefwyr y gwrthdaro yn Gaza gael eu diwallu. Y ffordd orau y gall pobl yng Nghymru sicrhau eu bod yn rhoi help i’r rhai y mae’r angen mwyaf dybryd arnynt yw cyfrannu drwy gyfrwng apêl y Pwyllgor Argyfyngau, ac rwyf yn annog y cyhoedd yng Nghymru i ddangos eu cefnogaeth i’r apêl hon a helpu’r argyfwng dyngarol cynyddol yn Gaza.”

Ychwanegodd Cadeirydd DEC Cymru Kirsty Davies “Mae’r asiantaethau sy’n aelodau o DEC Cymru a’u partneriaid ar lawr gwlad ond mae angen arian i gwrdd ag anghenion enfawr. Maent yn dibynnu ar haelioni pobl Cymru i wneud gwahaniaeth yn Gaza.

“Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi dangos cefnogaeth tuag at ein hapêl, gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol am gefnogi’r Apêl ar y Maes yr wythnos ddiwethaf. Bydd pob punt yn gwneud gwahaniaeth a bydd  £50 yn ddigon i fwydo pum teulu am ddiwrnod a bydd £100 yn gallu darparu pecyn lloches argyfwng a blancedi ar gyfer un teulu.”

I wneud cyfraniad at Apêl Argyfwng Gaza (DEC) ewch i http://www.dec.org.uk, neu ffoniwch y llinell gymorth 24 awr ar 0370 60 60 900, neu gallwch roi dros y cownter yn unrhyw fanc ar y stryd fawr neu swyddfa bost, neu gallwch anfon siec. Gallwch hefyd gyfrannu £5 drwy decstio’r gair SUPPORT i 70000.

DEC CymruBeth fydd eich arian yn prynu:

•  mae £25 yn gallu prynu 150 o rwymynnau

•  mae £50 yn gallu bwydo pum teulu am ddiwrnod

•  mae £100 yn gallu darparu pecyn cysgod brys a blancedi ar gyfer un teulu

Cadwch yn gyfoes gyda datblygiadau yn Gaza, yr ymateb brys a’r ymdrechion codi arian gyda DEC ar twitter: http://twitter.com/decappeal neu ar Facebook drwy http://www.facebook.com/DisastersEmergencyCommittee

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma