Apêl Daeargryn Nepal

28 Ebrill 2015

Mae y Pwyllgor Argyfyngau (DEC) wedi lansio apêl er mwyn helpu goroeswyr y daeargryn dinistriol yn Nepal.

Bydd yr arian a godir yn cefnogi ymdrechion aelodau’r DEC i gyrraedd teuluoedd yr effeithiwyd arnynt gan y daeargryn  a oedd yn mesur 7.8 i ‘r gorllewin o brifddinas Kathmandu.

Mae nifer y meirw wedi codi uwchlaw 3,000 ac mae 5.3 miliwn o bobl yn byw mewn ardaloedd a brofodd ysgwyd difrifol.

Teimlwyd ôl-gryniadau yn yr ardal ac mae angen cyrraedd pentrefi anghysbell, pentrefi sydd wedi eu torri i ffwrdd gan dirlithriadau ac nad oes modd cyfathrebu â hwy.

Meddai Cadeirydd DEC Cymru Kirsty Davies-Warner: “Mae’r lluniau a straeon yn dod allan o Nepal yn dangos teuluoedd wedi eu rhwygo ar wahân gan y trychineb hwn.

“Mae angen cymorth meddygol, lloches, bwyd a dŵr ar y rhai sydd wedi goroesi. Mewn llawer o achosion maent wedi colli popeth ac mae ein haelodau yn barod i’w helpu i ailadeiladu. ”

Mae sawl ffordd i gyfrannu at yr apêl:

  • Ar wefan DEC
  • Ffonio’r llinell ar gyfer rhoddion ar 0370 60 60 900
  • Drwy’r post. Gwnewch eich sieciau’n daladwy i ‘DEC’ a’u postio i Blwch Post 999, Llundain, EC3A 3AA.
  • Mewn unrhyw fanc stryd fawr ac wrth gownteri Swyddfa’r Post.
  • Drwy neges destun. Anfonwch y gair SUPPORT i  70000 a bydd y £5 cyfan yn mynd i Apêl Daeargryn Nepal gan y Pwyllgor Argyfyngau. Mae’n rhaid i roddwyr fod yn 16 oed neu’n hŷn ac yn cael caniatâd y sawl sy’n talu’r biliau. Mae negeseuon testun yn rhad ac am ddim a bydd rhoddion yn cael eu hychwanegu at y bil.

Mae’r Pwyllgor Argyfyngau yn dod â 13 o elusennau cymorth blaenllaw yn y DU at ei gilydd ar adegau o argyfwng: ActionAid UK, Age Ryngwladol, Y Groes Goch Brydeinig, CAFOD, Gofal Rhyngwladol, Cymorth Cristnogol, Age Worldwide, Islamic Relief, Oxfam, Plan UK, Achub y Plant, Tearfund a World Vision; i gyd gyda’i gilydd yn codi arian i gyrraedd y rhai sydd mewn angen yn gyflym.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma