Apêl CRICC

12 Mawrth 2015

Mae  golwg  di-raen  ar  Faes  Diamond yn yr Eglwys Newydd, lle mae CRICC – tîm ieuenctid Cwins Caerdydd – yn chwarae, ond mae’r clwb wedi dod o hyd i ffordd nofel i godi arian i wella’r adnoddau.

Mae’r clwb yn gofyn i bobl ystyried ailgylchu hen getrys  inc, ffonau  symudol  ac  eitemau  tebyg  eraill  sy’n  casglu  dwst  yn  y  tŷ  neu  swyddfa drwy wefan arbennig  er  mwyn  codi arian i wneud gwelliannau.

Meddai Huw Jones ar ran y clwb:

“Rydym yn gobeithio bydd pobl yn fodlon gwneud yr ymdrech i ailgylchu nifer o bethau er mwyn codi arian i’n helpu.

“Gofynnwch i ffrindiau a busnesau lleol ac ati os ydynt yn fodlon gwneud yr un peth gan ddanfon cyfeiriad y safle ymlaen atynt. Fel arall, os byddai’n well ganddoch, yna dewch â’ch eitemau i siop CRICC ar fore Sul.

“Mae CRICC yn ddiolchgar  am  bob  ymdrech.”

Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys gwybodaeth am y math o eitemau sy’n addas i’w hailgylchu, fan hyn.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma