Apêl am dywyllwch nos Sadwrn ar gyfer Awr Ddaear WWF

27 Mawrth 2014

gan Richard Nosworthy, Swyddog y Cyfryngau ac Ymgyrchoedd WWF Cymru 

Rwy’n siŵr eich bod wedi clywed am Awr Ddaear WWF erbyn hyn, sy’n digwydd eleni am 8:30pm ar nos Sadwrn yma sef 29 Mawrth.

Dathliad byd-eang o’n planed wych ydy hi – a bob blwyddyn mae miliynau o bobl ar draws y byd yn diffodd eu goleuadau er mwyn dangos eu cefnogaeth am ddyfodol disglair.

Bydd rhai o adeiladau mwyaf enwog Caerdydd yn cymryd rhan – o Gastell Caerdydd, y Pierhead a’r Senedd i Ikea, Gwesty Dewi Sant a John Lewis. Mae Cyngor Caerdydd yn ei gefnogi hefyd.

Dros Gymru, megis mewn gwledydd eraill, mae adeiladau enwog yn mynd yn dywyll. Bydd Castell Caernarfon a’r Llyfrgell Genedlaethol yn ymuno â llefydd megis yr Empire State Building a Tŵr Eiffel. 

Ar wefan Awr Ddaear WWF-UK mae llawer o syniadau am bethau i’w gwneud yn y tywyllwch (ac mae’r comedïwr Cymreig Dan Mitchell wedi creu fideo am yr hyn na ddylech chi wneud…).

Yn 2013, gwnaeth mwy na 200 o ysgolion yng Nghymru, hanner cynghorau Cymru a 18 Aelod Cynulliad o bob plaid gefnogi Awr Ddaear. 

Ond eleni mae ymgyrch arbennig – #welshwish – gan fod cyfle unigryw i Gymru arwain fel gwlad gynaliadwy yn 2014.

Mae’n anhygoel meddwl y byddai angen mwy na dwy blaned arnom, pe bai pawb yn y byd yn byw fel yr ydyn ni yng Nghymru.

Rydyn ni’n defnyddio adnoddau’r byd yn rhy gyflym. Os ydyn ni am sicrhau dyfodol da i bobl a natur mae’n rhaid i ni newid y ffordd rydyn ni’n byw. Mae’n ffodus felly bod Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cyfraith newydd eleni, a all helpu gyda hyn. Os bydd Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yn llwyddiannus, gallai Cymru arwain y byd fel gwlad gynaliadwy – ‘Cenedl Un Blaned’ – sy’n defnyddio ei chyfran deg o adnoddau’r byd. 

Mae’n bwysig felly, fel rhan o Awr Ddaear eleni, ein bod ni’n dangos ein cefnogaeth am Gymru gynaliadwy.

Yn WWF Cymru, penderfynon ni sefydlu gwefan arbennig – www.wwf.org.uk/welshwish – er mwyn ei gwneud hi’n hawdd i chi fynegi eich cefnogaeth.

Felly ewch i wefan Welsh Wish, dewiswch un o’r 3 dymuniad (ynglŷn â choedwigoedd, moroedd neu’r newid yn yr hinsawdd) a rhannwch y dymuniad gyda’ch ffrindiau ar Facebook neu Twitter.

Trwy wneud hynny byddwn ni’n anfon neges glir i weddill Cymru, a’r byd, ein bod ni eisiau dyfodol disglair i’n plant a’n hwyrion.

2014 yw cyfle Cymru i arwain – ymunwch ag Awr Ddaear nos Sadwrn a helpwch ni i wireddu hynny!

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma