Anrheg funud ola blasus!

23 Rhagfyr 2015

Gan Meleri Bowen

Chwilio am anrheg munud ola’? Dantaith ar gyfer parti? Beth am wneud TRUFFLES?

Edrychais mewn geiriadur am gyfieithiad o’r gair truffle, gan ddisgwyl gair ansbaradigaethus… pelen jocled neu beli tsiocled dda’th lan. Nid y gair yr o’n i’n chwilio, siom. Ta beth, dyma gynhwysion y peli tsiocled!

Yn gwneud tua 20 pelen jocled:

1 ½ cwpan o siocled tywyll vegan (gyda chanran uchel o cacao),

6 llwy bwdin o laeth coconyt (rhowch yn yr oergell dros nos a defnyddiwch yr hufen trwchus nid yr hylif),

3 llwy bwdin o hufen coconyt (coconyt cream – cynhwysyn gwahanol i laeth coconyt),

1 llwy bwdin o maple syrup

*Ceisiwch brynu cynhwysion organig.

I orchuddio’r truffles: powdwr cacao, coconyt mân, cnau wedi’u malu neu zest ffrwyth.

Opsiynol i newid y blas: Unai 1 llwy de o extract fanila, oren, mafon neu mint; 1 llwy de o Amaretto, Port neu Sherry; cnau wedi’u malu.

Truffle Nadoligaidd

Truffle Nadoligaidd

Dull

Torrwch y siocled yn ddarnau bach a’u rhoi mewn powlen gwydr. Cynheswch y llaeth a’r hufen coconyt tan iddynt ddechrau berwi yna’u hychwanegu at y siocled. Gadewch i’r cymysgedd eistedd am 5 munud, yna’i droi i doddi’r siocled yn gyfan gwbl. Ychwanegwch y maple syrup a blas o’ch dewis. Rhowch yn yr oergell am 3 i 4 awr, yna’i rolio mewn i beli. Gorchuddiwch â chynhwysyn o’ch dewis cyn eu storio yn yr oergell.

Nadolig Llawen i bawb!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma