Annog pobl Caerdydd i siopa yn ‘gymdeithasol’

9 Hydref 2015

Mae galw ar siopwyr i helpu mentrau cymdeithasol lleol trwy siopa gyda nhw am un diwrnod.

Ar ddydd Sadwrn 10fed Hydref mae’r ymgyrch ‘Sadwrn Cymdeithasol’ yn cael ei rhedeg gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, corff cenedlaethol Cymru ar gyfer mentrau cydweithredol a busnesau cymdeithasol.

Mae’n ddiwrnod i bawb i ddathlu, codi ymwybyddiaeth a phrynu oddi wrth fentrau cymdeithasol.

Mae mentrau cymdeithasol yn fusnesau sy’n masnachu i fodloni cenhadaeth gymdeithasol neu amgylcheddol. Maen nhw’n gwneud elw, fel unrhyw fusnes arall, ond maen nhw’n ail-fuddsoddi neu’n rhoddi eu helw, i greu effaith gymdeithasol gadarnhaol.

Un fenter gymdeithasol sy’n llwyddo yw Cymdeithas Marchnad Gymdeithasol Glan yr Afon (Riverside). Sefydlwyd ym 1998 pan welodd bod galw am fwy o gynnyrch ffres lleol yng nghanol dinas Caerdydd.

Ers ei lansio, mae’r mudiad wedi tyfu ac mae bellach yn cynnal tair marchnad ffermwyr wythnosol yng Nghaerdydd, sydd yn boblogaidd iawn. Maent hefyd yn gweithio gyda Gardd Gymunedol Glan yr Afon i alluogi i blant ddysgu sut i dyfu llysiau a ffrwythau.

Nod y gymdeithas yw cynorthwyo busnesau lleol trwy roi cyfle iddyn nhw fasnachu’n uniongyrchol â’r cyhoedd, cynyddu mynediad at gynnyrch fforddiadwy, ffres, lleol mewn ardaloedd â darpariaethau cyfyngedig a chyfrannu at adfywio a mwy o ymdeimlad o gymuned yn y ddinas.

Dywedodd Gareth Simpson o Gymdeithas Marchnad Gymdeithasol Glan yr Afon: “Mae angen annog y cyhoedd i ddeall gwaith mentrau cymdeithasol. Trwy amlygu enghreifftiau hir sefydlog, fel ein un ni, gobeithiwn annog mwy o bobl i gynorthwyo a chymryd rhan yn eu menter gymdeithasol leol.

“Mae pobl yn fwyfwy ymwybodol o’r effaith y gall eu gweithgareddau gwario a defnyddio ei chael, felly, maen nhw eisiau prynu oddi wrth fusnesau sy’n rhoi rhywbeth yn ôl i’w rhanbarth. Mae codi ymwybyddiaeth pobl o fentrau cymdeithasol yn wych, ac os bydd yn annog un unigolyn i brynu oddi wrth fusnes cymdeithasol lleol neu ei gefnogi, bydd yn ganlyniad gwych.”

Dywedodd Rhian Edwards, Rheolwr Prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru: “Mae Sadwrn Cymdeithasol yn dathlu a chodi ymwybyddiaeth am ein mudiad sy’n tyfu. Eleni, rydym eisiau rhoi mentrau cymdeithasol ar y map yng Nghymru. Pan fyddwch yn prynu oddi wrth fentrau cymdeithasol, mae eich arian ym mynd llawer ymhellach; rwy’n eich annog i fynd a phrynu’n gymdeithasol y dydd Sadwrn hwn.”

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma