Angen cysondeb ar Forgannwg

24 Mehefin 2014

gan Hywel Owen Perfformiadau addawol i Forgannwg ond angen cysondeb

Ar y cyfan bu’r mis diwethaf yn galonogol iawn i Forgannwg. Datblygiad newydd eleni yw fod y gemau yn y bencampwriaeth pedwar niwrnod yn cyd-fynd gyda’r gystadleuaeth 20 pelawd. Er bod hyn yn gryn her i’r chwaraewyr mae’n rhaid dweud fod  gwell strwythur i’r tymor gyda mwyafrif y gemau 20 pelawd ar nosweithiau Gwener.

Yn dilyn y dechrau campus i’r gystadleuaeth 20 pelawd drwy guro Hampshire  mae’r perfformiadau wedi parhau i fod yn dderbyniol iawn ar y cyfan. Er hynny, cafwyd siom yn erbyn Essex mewn gêm gyffrous iawn yn Chelmsford. Sgoriodd Morganng 189 ac mae hynny fel arfer yn ddigon i ennill. Ond nid dyna fu hanes Morgannwg. Er bod Allenby wedi sgorio 68 a Rudolph 63 llwyddodd Essex i ennill o 4 wiced. Er bod bowlio Morgannwg yn siomedig iawn y noson honno rhaid talu teyrnged i wicedwr Essex James Foster a sgoriodd 32 oddi ar 14 pelen. Mae’n rhyfedd fel y mae rhai chwaraewyr yn hoffi chwarae yn erbyn rhai siroedd ac mae Foster  yn dueddol o lwyddo yn erbyn Morgannwg bob tro! Mae nifer yn ystyried Foster fel y wicedwr gorau  ymhlith y siroedd ar hyn o bryd ac yn anlwcus i beidio cael ei ddewis i garfan Lloegr ar gyfer y gemau  prawf yn erbyn Sri Lanka.

Rhai dyddiau ar ôl colli yn erbyn Essex cafwyd newyddion cyffrous ac annisgwyl i gefnogwyr Morganwg yn sgîl arwyddo Darren Sammy am oleiaf chwech  gêm yn y gystadleuaeth 20 pelawd. Yn ddi–os Sammy yw un o chwaraewyr mwyaf cyffrous y gêm 20 pelawd ac mae ei allu i sicrhau buddugoliaethau gyda’r bat yn nodedig. Felly roedd cryn edrych ymlaen i gêm cyntaf Sammy yn erbyn Swydd Sussex ar 30 Mai. Mae Sussex yn un o dimau mwyaf llwyddiannus y gystadleuaeth 20 pelawd gyda’r tîm yn llawn  o chwaraewyr rhyngwladol gan gynnwys Matt Prior, Luke Wright ac Ed Joyce. Ond ennill wnaeth Morgannwg mewn gêm hynod o gyffrous. Ar ôl i Sussex sgorio 178 am 7 wiced llwyddodd Morgannwg i ennill oddi ar y belen olaf. Ond dylai wedi bod yn llawer mwy cyfforddus i Forgannwg. Ar ôl i Rudolph sgorio 50 a Cooke 65 heb fod allan mewn batiad gwych roedd angen un oddi ar dair pelen gyda Sammy yn batio. Tasg digon hawdd byddech yn meddwl. Ond methodd Sammy sgorio oddi ar ddwy belen ond llwyddodd i gael rhediad oddi ar y belen olaf er ei fod bron a’i ddal!

Nid yw  Morgannwg wedi llwyddo i guro Gwlad yr Haf yn Taunton yn y gystadleuaeth 20 pelawd ers ddegawd ond  llwyddwyd i wneud hynny ddechrau Mehefin. Roedd sgôr Morgannwg o 176 gan gynnwys batiad gwych o 96 heb fod allan yn ormod i Wlad yr Haf er i Peter Trego lwyddo i sgorio 94 heb fod allan.

Felly mawr oedd yr edrych ymlaen i’r gêm yn erbyn Swydd Gaerloyw ym Mryste deuddydd yn ddiweddarach.  Ond yn ddi-os dyma berfformiad gwaethaf y tymor hyd yn hyn – roedd y bowlio a’r maesu yn hynod o siomedig a sgoriodd Caerloyw dros 200 yn ei batiad. Efallai nad oedd hynny yn hollol annisgwyl gan fod perfformiadau Morgannwg fel arfer yn wael pan ddarlledir y gemau ar y teledu! Yn ffodus i Forgannwg daeth y glaw trwm ar yr adeg iawn cyn i Forgannwg ddechrau batio a sicrhawyd gêm gyfartal.

Roedd ail gêm adref Morgannwg yn y gystadleuaeth yn erbyn Swydd Caint yn gêm cyffrous arall. Sgoriodd Morgannwg 177 am 7 gyda Jim Allenby yn disgleirio eto gyda’r bat  wrth sgorio 54. Er bod Caint yn edrych mewn trafferth gwelwyd batiad rhyfeddol gan Darren Stevens wrth iddo sgorio 71 oddi ar 39 pelen. Roedd angen 12 ar Caint oddi ar dwy belawd ac yna tri oddi ar y belawd olaf  – tasg hawdd i’r mwyafrif o gricedwyr proffesiynol. Fodd bynnag yn sgîl bowlio ysbrydoledig gan Michael Hogan a gipiodd ddwy wiced roedd angen un oddi ar y belen olaf ond cafodd Doug Bollinger ei rhedeg allan. Felly cipiodd Morgannwg gêm gyfartal annisgwyl. Roedd yr awyrgylch yn Stadiwm SWALEC yn drydanol gyda’r trwmpedwr Gareth Roberts yn ysbrydoli’r dorf.  Mae’n rhaid croesawu ymdrechion Morgannwg eleni i gynnig adloniant i’r dorf. Yn ystod y gêm gyntaf yn erbyn Sussex roedd côr Meibion Caldicot yn canu tra bod y trwmpedwr Gareth Roberts yn y dorf ar gyfer pob gêm 20 pelawd – dyma ymateb Morgannwg i Barmy Army tîm Lloegr!

Yr oedd disgwyl ymlaen felly i ymweliad Surrey â Stadiwm SWALEC a oedd yn cynnwys nifer o sêr rhyngwladol megis Kevin Pieterson a chapten De’r Affrig Hashim Amla. Roedd dros 6,000 yn stadiwm SWALEC ar noson hyfryd arall. Dechreuodd Morgannwg yn wych wrth i Kevin Pieterson ei ddal gan Wallace oddi ar Cosker am ddim ond 1 ond sgoriodd Amla 55 wrth i Surrey sgorio 165 am 5 wiced. Roedd bowlio a maesu Morgannwg yn siomedig gyda Darren Sammy yn enwedig yn euog wrth fowlio nifer o ‘no balls’. Er i Allenby sgorio 52 llwyddodd Surrey i ennill o 17 rhediad. Roedd y ddau chwaraewr rhynwgladol, Rudolph a Sammy allan heb sgorio gyda Sammy allan y bêl gyntaf. Rhaid cydnabod fod cyfraniadau Sammy wedi bod yn bur siomedig yn ystod ei gyfnod byr gyda Morgannwg. Hanner ffordd drwy’r tymor 20 pelawd bydd rhaid i Forgannwg fod yn fwy cyson os am gyrraedd wyth olaf y gystadleuaeth.

Yn y cyfamser mae’r perfformiadau yn y gystadleuaeth pedwar niwrnod wedi bod yn gwella. Nid oes amheuaeth y byddai Morgannwg wedi curo Swydd Gaerlyr yng Nghaerdydd onibai fod y glaw wedi tarfu ar y chwarae ar y diwrnod olaf a bu’n rhaid bodloni ar gêm gyfartal.  Gêm gyfartal a gafwyd hefyd yn erbyn Essex yn Chelmsford. Amharodd y glaw eto ar y chwarae ond cafwyd cyfraniadau pwysig gan Bragg a sgoriodd 93 a Cooke 68. Y newyddion da yw y llwyddwyd i guro Swydd Caint o fatiad ag 11 rhediad yn stadiwm SWALEC. Yn ystod y gêm llwyddodd Rudolph i sgorio cant cyntaf Morgannwg yn y bencampwriaeth ac yn yr un batiad sgoriodd Allenby gant tra bod Michael Hogan wedi cymryd 10 wiced yn y gêm.

Felly ar y cyfan mae tymor Morgannwg wedi bod yn addawol ond y gobaith nawr yw y bydd modd bod yn fwy cyson yn ystod ail hanner y tymor…

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma