Amserlen Casglu Gwastraff dros Ŵyl y Banc

23 Awst 2016

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi cyhoeddi newidiadau i’r amserlen casglu gwastraff yn sgil Gŵyl y Banc.

Ni fydd casgliadau ar Ŵyl Banc yr Haf (29 Awst).

Bins TregannaO ganlyniad bydd casgliadau gweddill yr wythnos ddiwrnod yn hwyr. Felly dylai preswylwyr osod eu gwastraff allan i’w gasglu ddiwrnod ar ôl eu diwrnod casglu arferol. Caiff diwrnod casglu ychwanegol ar ddydd Sadwrn 3 Medi ei ychwanegu i’r amserlen i hwyluso’r newid yma.

Bydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC) ar agor fel arfer ar ŵyl y banc ond bydd Wedal Road yn dilyn patrwm oriau’r penwythnos, sef 10:00 – 18:30.

Amserau agor Bessemer Close a Lamby Way yw 07:30 – 18:30.

Mae disgwyl i breswylwyr sy’n defnyddio’r CAGC ddod â phrawf adnabod i brofi eu bod yn byw yn y ddinas ac felly â hawl i ddefnyddio’r gwasanaeth. Mae rhestr lawn o’r prawf adnabod sy’n dderbyniol ar gael drwy fynd i wefan y Cyngor.   

Mae’r Cyngor yn cynnig ystod eang o wasanaethau atgoffa gwastraff gan gynnwys ap Binfo Caerdydd ac e-byst atgoffa wythnosol. Gall preswylwyr ymuno i dderbyn nodyn atgoffa gwastraff am ddim yma.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma