Amser ffarwelio’r Babell Binc: a fu’r ‘steddfod yr un peth eto?

17 Mawrth 2016

Gan Shelley Ward

Mae eleni yn dathlu trobwynt enfawr ym myd yr Eisteddfod wrth i ni ffarwelio â’r babell binc eiconig.

Fe fydd Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016 yn croesawu pafiliwn newydd sbon a elwir yn ‘Evolution’ wrth i gytundeb yr Eisteddfod ddod i ben efo’r cwmni sydd wedi darparu’r babell binc dros y ddeng blynedd diwethaf. Cyhoeddwyd trefnwyr yr Eisteddfod eu bod yn ail feddwl golwg y Pafiliwn yn gyfan gwbl wrth iddynt am i’r Eisteddfod parhau i ddatblygu, fel yr awgrymwyd gan yr enw ‘Evolution’.

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn uchafbwynt yr haf i nifer o bobl Cymru sydd yn teithio i bendraw’r wlad, beth bynnag y tywydd, ac yn ymgolli o fewn wythnos o ddathlu traddodiad sydd wedi bod yn rhan o’n diwylliant ers dros ganrif a hanner. Fel y dywedir trefnydd yr ŵyl, Elen Elis, wrth sôn am y babell binc, “Ma pobl yn ei weld o a’n gwybod bod y ‘steddfod wedi cyrraedd!”

Yn Eisteddfod Abertawe yn 2006 cafodd y babell binc ei ddefnyddio cyntaf ac eisoes wedi dod yn olygfa eiconig sydd yn cael ei weld o filltiroedd wrth i ymwelwyr agosâi at leoliad yr Eisteddfod. Mae Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, yn cydnabod bod cael gwared ar bafiliwn poblogaidd o bosib yn benderfyniad peryglus, ond mae’n awyddus i “gychwyn ar gyfnod newydd ar ôl deng mlynedd o gynnal ein cystadlaethau a’n seremoni’r Pafiliwn Pinc.” Mae’r enw ‘Evolution’ yn cyfleu’r teimlad o obaith sydd gan y trefnwyr am ddyfodol cyffrous yr ŵyl wrth iddyn nhw fanteisio ar y cyfle i adnewyddu’r Eisteddfod.

Ond a fydd newid golwg y Pafiliwn yn arwain at newidiadau pellach? I nifer, apêl y ‘Steddfod ydy’r traddodiad. Wythnos i’r teulu cyfan i fwynhau, innau yn hel atgofion am Eisteddfodau’r gorffennol, neu i’r rhai iau yn dysgu am un o wythnosau pwysicaf diwylliant Cymry, ac yn sicr, mae’r Pafiliwn pinc yn chwarae rhan enfawr yn hynny.

Felly beth am ‘Steddfod 2018? Y bwriad yw cynnal yr ŵyl yng Nghaerdydd, a fu trafodaeth ynglŷn â gwneud y mwyaf allan o adnoddau’r ddinas a chynnal y seremonïau a chystadlaethau yn adeiladau ar draws canol ddinas Caerdydd yn hytrach na chael maes. Cynllun sydd i weld yn ddigon tebygol wrth i’r Eisteddfod croesawu newidiadau eleni.

Beth yw eich barn chi am y mater? Ydy’r newidiadau yma mynd i effeithio ar naws traddodiadol yr Eisteddfod, neu roi mwy o egni nag erioed i’r ŵyl? A ydy’r syniad o gynnal yr Eisteddfod 2018 yng Nghaerdydd mynd i fod o les i’r ŵyl?

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma