Pallasca Photography

Amser cyffrous i ddrama yn y ddinas

7 Mai 2015

Blog ar gyfer Pobl Caerdydd gan Alun Saunders awdur drama ddwyieithog A Good Clean Heart at The Other Room  

Mae pethau’n digwydd yng Nghaerdydd.                                             Alun Saunders

Mae ‘na ryw hud i’n dinas ni – atyniad arbennig lle mae pobol yn dod i ymweld ac yn llai nag awyddus i ymadael. Dwi’n siarad â phobol yn wythnosol sy’n dod yma (o Loegr yn bennaf) a – wir i chi – yn dyheu am fod yn Gymry… Waw! Mae rhywbeth hudol yn digwydd yma.

Un o’r pethau hudol a ddigwyddodd i fi diwedd llynedd oedd y cynnig (wedi cryn dipyn o drafod a drafftio) i sgwennu drama newydd gyntaf The Other Room. Os nad y’ch chi eto wedi ymweld â gofod theatr mwya’ newydd Caerdydd, ewch! Nawr!

Wedi’i lleoli tu fewn i far über-cool Porter’s (a restrwyd gan Buzzfeed yn ddiweddar fel un o’r 16 bar i’w hymweld â nhw “cyn i chi farw” – tipyn o beth!), dyma theatr dafarn gyntaf Caerdydd.

A Good Clean Heart - James Ifan (credit Pallasca Photography)

Llun Pallasca Photography

Pam theatr dafarn? Ar wahan i’r fantais o allu mynd â’ch peint/gwin/paned i fewn gyda chi, mae’n ofod theatrig hollol unigryw i’n dinas. Mae llwyth o ddewis gyda ni eisioes yma, rhwng y cynhyrchiadau commercial mawr sy’n ymweld â Chanolfan y Mileniwn, i waith newydd a chyffrous Sherman Cymru, i’r lleoliadau amrywiol y’i hymwelwyd â nhw gan gwmni Dirty Protest (Yurt yng ngardd bar Milgi, lawr stair yn y Bunkhouse, a siop gebabs ar City Road!), mae tirwedd artistig y ddinas yn amryliw a ffantastic.

Ond mae gan The Other Room ei lle. Wedi iddynt lwyfannu gwaith mentrus a thywyll yn eu tymor gyntaf, mae’r cwmni (a’r merched) tu ôl y fenter wych hon, Kate Wasserberg a Bizzy Day, yn awyddus i ddatblygu talent newydd, boed yn sgwennwyr, yn gyfarwyddwyr, neu’n un o ddisgyblaethau niferus eraill byd y theatr. Maen nhw am gynnig y cyfleoedd – a dyma gefais i: cyfle.

Mae’r misoedd dwetha’ wedi bod yn ddiawledig o anodd, wrth ail-ddrafftio a chwestiynnu popeth sy’n digwydd o fewn (a chyn) y ddrama, ond wrth weithio gyda ffrind o 17 mlynedd, y Cyfarwyddwraig Mared Swain, mae’r broses wedi bod yn un mwy na gwerthchweil. Mae Mared wedi gwybod yn union sut a phryd i ngwthio i fel ‘Sgwennwr, a mae’r canlyniad, A Good Clean Heart, wedi derbyn ymateb eithriadol o bositif hyd yn hyn.

Dwi’n byw yn ddwyiethog yma yng Nghaerdydd, a dyma’n union ‘roeddwn i am weld ar y llwyfan yn y ddrama hon: rhywbeth hollol ddwyieithog. ‘Dwi ddim am roi ‘run spoiler yma (casau nhw!), ond i ddweud fod y ddrama hon, dwi’n teimlo, yn wahanol iawn i lawer o’r dramau ‘dwi wedi’u gweld yn y gorffennol – falle licech chi weld drosoch chi’ch hun…?

Mae ‘na fwy i ddod gan The Other Room, a ‘dwi’n addo i chi ein bod ni’n hynod o lwcus i’w chael yma yng Nghaerdydd. Ein dinas lle mae pethau’n digwydd.

Mae A Good Clean Heart yn The Other Room yn Porter’s tan Ddydd Sadwrn Mai 16 eg. Am fwy o wybodaeth a thocynnau www.otherroomtheatre.com

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma