Amheuon fod bom yn y swyddfa dreth yn Llanishen

11 Medi 2014

Mae staff yn swyddfa dreth Cyllid a Thollau EM yn Llanisien wedi eu gwacáu o’r adeilad ac mae’r fyddin yno yn delio a pharsel amheus.
Cadarnhaodd llefarydd o swyddfa Cyllid a thollau EM i Wales Online bod staff wedi eu gwacáu o’r swyddfa ar Ffordd Ashbourn.
“Mae staff wedi cael eu symud fel rhagofal ar ôl darganfod parsel amheus,” meddai’r llefarydd. “Rydym yn gobeithio ei fod yn larwm ffug a byddwn yn ôl yn fuan.

“Mae’r heddlu wedi cau’r ffyrdd cyfagos, ac rydym yn aros am ddadansoddiad o’r pecyn.”

LLanishen evacuation

Roedd criwiau tân wrth law yn y lleoliad ac mae robot difa bomiau a swyddogion y fyddin yn delio a’r sefyllfa.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru: “Mae’r gwasanaethau brys yn hyn o bryd yn bresennol yn Tŷ Glas House, Llanisien yn dilyn adroddiadau o becyn amheus.

“Mae’r digwyddiad yn parhau ac mae’r safle wedi cael ei gwacáu fel rhagofal. Mae’r garfan bom yno.”

Caewyd Heol Tŷ Glas gan yr heddlu ac mae’r gwasanaeth bws wedi ailgyfeirio bws rhif 86 oddi wrth yr ardal.
Mae’r traffig wedi bod ar stop wedi i’r heddlu ailgyfeirio modurwyr i ffwrdd o’r heolydd sydd wedi eu cau.

Dywedodd Supt Alun Morgan o Heddlu De Cymru ar Twitter i beidio â phoeni am y sŵn uchel a glywyd yn yr ardal tua 1330 ar brynhawn dydd Iau, gan mae’r fyddin oedd yn gwneud y parsel amheus yn ddiogel. Ychwanegodd bod disgwyl i un arall digwydd yn fuan.

Mae adroddiadau gan bobl yn yr ardal o ddau ‘bang’ uchel, yr ail yn uwch na’r cyntaf.

Cadarnhaodd Heddlu Caerdydd at Twitter am 1422 bod y ffyrdd wedi eu ail agor

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma