ANGEN TELEGRAMAU (STOP) AR GYFER PROJECT AMGUEDDFA STORI CAERDYDD (STOP)

18 Mehefin 2013

Telegram_ocenzurowanyGafodd rhywun yn eich teulu delegram erioed? Ymhell cyn oes Facebook a Twitter, roedd pobl yn defnyddio telegramau i gyfathrebu, gwneud cyhoeddiadau ac anfon negeseuon dros bellteroedd maith.

Yn debyg iawn i Twitter, dim ond ychydig o wybodaeth y gellid ei chyfleu drwy delegramau, ac roedd rhaid adrodd stori gan ddefnyddio nifer fach o nodau.

I ddathlu pwysigrwydd telegramau, mae Amgueddfa Stori Caerdydd yn cydweithio â’r Amgueddfa Wyddoniaeth yn Llundain i ddod o hyd i delegramau cyffrous neu ddiddorol.

Trysorau Cudd

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant, y Cynghorydd Huw Thomas: “Efallai nad yw pobl yn ymwybodol bod ganddynt arteffactau o’r fath. Mae’n bosibl bod gennych delegram sy’n ymwneud â’r dydd y rhoddwyd statws dinas i Gaerdydd ym 1905 neu pan agorwyd Doc y Frenhines Alexandra ym 1907. Gan fod gan y ddinas hanes mor gyfoethog, mae’r tîm yn gobeithio dod o hyd i rai trysorau cudd.”

Mae’r gwirfoddolwyr yn chwilio am delegramau sy’n gysylltiedig â Chaerdydd neu sy’n helpu i adrodd stori digwyddiadau pwysig yn ei hanes, fel Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn ennill Cwpan yr FA ym 1927, suddo’r Titanic neu hyd yn oed priodas pobl leol. Mae ganddynt ddiddordeb hefyd mewn telegramau mwy personol, yn enwedig rhai sy’n gysylltiedig â straeon diddorol.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma