Am ddrama ‘Am dram’!

15 Chwefror 2014

Adolygiad Gwenda Richards o ‘The Play That Goes Wrong’, Theatr Newydd.

Un o’r rhesymau am fynd i weld perfformiad amateur yw’r ‘gobaith’ y bydd pethau yn mynd o chwith. Nid fyddech chi’n cyhoeddi hwn yn uchel wrth rieni Jonni bach wrth iddo gamu ar lwyfan fel ei dro cyntaf fel seren y sioe.’ Ond rhywle yng ngwaelodion eich  is-ymwybod ma na beth ma’r Almaenwyr yn ei alwn’n Schadenfreude – cymryd dileit mewn anlwc rhywun arall.

A dyna’n union yw hanfod The Play that Goes Wrong yn y Theatr Newydd yr wythnos hon. Mae unrhyw beth a all fynd o chwith yn mynd o chwith – reit o’r cychwyn cyntaf. Ac roedd y dorf yn y theatr nos Iau yn eu dwble o fewn munudau.

Drama o fewn drama yw TPTGW – ble mae actorion go iawn yn chwarae rhannau actorion amatur ‘Cornley Polytechnic ‘ sy’n cymryd rhan mewn drama o’r enw ‘The Murder at Haversham Manor.’  Ry chi’n cael y teimlad na fydd popeth yn mynd yn iawn wrth i ‘Annie Twilloil’ (Lottie Maddox) y rheolwr llwyfan, geisio dodi silff ben tân ar y set wrth i’r gynulleidfa go iawn fynd i’w seddi. Dwi ddim yn credu fod unrhyw ddarn o’r set wedi aros yn ei unfan drwy gydol y ddrama.

Mynd yn Rhacs

Mae unrhwy un sydd wedi perfformio ar lwyfan, proffesiynol ac amatur, yn gallu cydymdeimlo gyda’r cast yma wrth i’r props ddiflannu, cwympo, ymddangos mewn mannau anghyfarwydd. Wrth gwrs natur perfformiad byw yw na allwch chi stopio a neud pethau eto, ond cario ymlaen tra’n ceisio cadw gwyneb syth.  ”Dwi’n credu na sylwodd neb,” medd un cymeriad yn dawel ynghanol golygfa oedd yn gyflym ddadfeilio o’i gwmpas.

Murder Mystery hen ffasiwn yw’r ddrama lle mae pawb yn cael eu cyhyddo yn eu tro o lofruddio meistr y Manor, Charles Haversham (Greg Tannahill).

Mae’r perfformiadau – Henry Shields fel y cyfarwyddwr/Inspector Carter a’r butler Perkins/Dennis (Jonathan Sayer) yn taro deuddeg. Y gor actio dramataidd, newid acenion, camynganu – ac roedd y golygfa lle roedd y cast methu torri allan o gylch dieflig llinellau ar goll, fel ryw fath o Groundhog Day dramatig yn ddigri dros ben.

'Nethoch chi sylwi?'- pethau'n mynd o chwith

‘Nethoch chi sylwi?’- pethau’n mynd o chwith

Mae na gomedi gweledol  campus gyda’r rheolwr llwyfan Annie a’r vamp Florence Colleymore (Charlie Russell) yn cwympo mas ar y llwyfan tra bo’r dynion yn ceisio’u hanwybyddu a’r set yn cwympo’n rhacs jibidêrs.

Mae na wendidau yn y ddrama, nid y perfformiadau, sef bod popeth yn cychwyn 100 milltir yr awr, heb bo ni’n gwybod llawer am y cymeriadau cyn iddyn nhw fynd ar y llwyfan. Neu efallai ar ôl yr egwyl, gallai’r ddrama newid gêr a gadael i ni weld sut effaith mae’r siambls yn cael tu hwnt i’r llwyfan. Ond wedi dweud hynny, dyna beth sy’n digwydd yn ‘Noises Off’ , campwaith Michael Frayn.

Ond roedd yn dda gweld cymaint yn mwynhau yn y New ar noswaith erchyll o aeaf. Mae’r sioe ymlaen heno – am fwy o fanylion cliciwch yma 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma