Aled Rheon: ‘mae’n fraint cael chwarae yn Sŵn’

17 Hydref 2013

Mae Gŵyl Sŵn yn gweld bandiau o bob thwll a chornel o Brydain – a thu hwnt – yn chwarae mewn lleoliadau ar hyd y Brifddinas. Ond mae’r ŵyl hefyd yn rhoi llwyfan i fandiau ac artistiaid lleol. Un artist lleol sydd yn chwarae yn yr ŵyl am y tro cyntaf eleni yw Aled Rheon – sydd wedi arfer mynd i Sŵn i wylio’r gerddoriaeth. Mae’n siarad gyda Owain Gruffudd.

Mae dy EP wedi cael ei ryddhau ers rhai misoedd bellach. Sut fath o ymateb ti di cael arni?

Mae’r ymateb wedi bod yn dda hyd yn hyn. Mae’r bobl dwi wedi siarad â nhw yn gweudbod nhw wedi ei fwynhau, sydd yn newyddion da! Dwi’m cweit yn siwr pa mor dda yw’r gwerthiant ond dwi dal yn hapus!

Wrth edrych yn ôl ar yr Haf, pa mor brysur oedde ti o ran gigs?

Roedd hi’n Haf eithaf prysur ar y cyfan, ond dim yn rhy brysur. Gan mod i newydd gychwyn fel artist doeddwn i ddim yn disgwyl cael llwyth o gigs. Ges i chwarae yn yr Eisteddfod ac ambell gig yma ac acw. Ges i hefyd gig mewn gŵyl draw yn Sain Ffagan, lle roedd artistiaid eraill yn cael chwarae yn y tai yno. Oedd hynny’n brofiad anhygoel.Aled Rheon 2

Fel hogyn o Gaerdydd, faint o fraint yw hi cael chwarae mewn gŵyl sydd mor bwysig i’r ddinas?

Mae’n hollol anhygoel. Dwi wedi bod yn mynd pob blwyddyn gan meddwl y byddwn i wrth fy modd yn cael cyfle i chwarae rhyw ddydd. Mae’n gyfle da i gerddorion o Gaerdydd a Chymru hefyd oherwydd mae’n dda i’r bandiau yma gael chwarae yn yr un ŵyl â bandiau da o tu hwnt i Gymru. Mae nifer o’r bandiau sy’n chwarae ar fi’n dod y fawr a gwneud eu henw – yn amwg mae Huw Stephens a John Rostron yn gwybod beth mae nhw’n wneud. Mae pobl yn dod i’r ŵyl o bell a mae’n fraint cael y cynnig i chwarae yno!

Wyt ti wedi cael cyfle i fynd i’r ŵyl yn y gorffennol, allai fel pundit neu i chwarae?

Dwi am geisio mynd i weld nifer o’r cerddorion lleol yn perfformio, fel Kizzy Crawford, Greta Isaac a Trwbador. Fyddai’n gobeithio dal rhai o’r bandiau mwy fel Everything Everything a Outfit hefyd. Ond mae wastad gormod o ddewis yn ystod Sŵn – dwi’n aml yn ffeindio fy hun yn gadael cyn diwedd un set er mwyn dal cychwyn set arall. Ond dwi’n mwynhau hynny.

Beth am y lein-yp sydd yn chwarae ar yr un llwyfan a chdi? Edrych mlaen i rannu llwyfan gyda bandiau fel Geraint Jarman a Llwybr Llaethog?

Dyw’r cyfle ddim yn dod o gwmpas yn aml i gael chwarae ar yr un llwyfan â bandiau dwi wedi tyfu fyny yn gwrando arnynt. Mae’n gyfle anhygoel – ma’ nhw’n ‘legends’. Wrth gwrs mae’n dda cael chwarae gyda’r bandiau eraill fel Casi Wyn a Candelas – bandiau ifanc sy’n profi fod cyflwr y sîn yn iach.

I bobl na fydde wedi dy glywed di yn y gorffennol, sut fysa chdi’n disgrifio dy gerddoriaeth?

Dwi’n gweld hi’n anodd ceisio disgrifio cerddoriaeth fy hyn heb swnio fel fy mod yn canmol fy hunain. Dwi’n credu ei fod yn eithaf mellow a swynol. Mae rhywun wedi sôn yn y gorffennol ei fod y math o gerddoriaeth i wrando arno yn yr hydref, yn eich ystafell fyw o flaen y tân! Ond dwi’n credu byddai gan bawb syniad eu hunain o sut i ddisgrifio fy ngherddoriaeth ac ei fod yn brofiad gwahanol i bawb. Os oes un person yn gadael y gig wedi mwynhau fy ngherddoriaeth, rwy’n hapus!

A wrth edrych ymlaen tuag at gyfnod y Nadolig, faint o brysur yw’r cyfnod yma i chdi a oes gen ti gynlluniau i fynd yn ôl i’r stiwdio recordio?

Dwi wedi bod yn ysgrifennu a recordio dipyn yn ddiweddar, ond dwi’m yn siwr ar gyfer beth eto! Rwy’n gweithio arno’n eithaf araf ar hyn o bryd. Mae’n ddigon posib mai albym Saesneg bydd hi gyda ambell i gân Cymraeg, ond sai’n siwr eto. Gawn ni weld. Sgen i ddim dyddiad mewn golwg i’w ryddhau eto chwaith.

Aled Rheon bydd yn agor Noson Pobl Caerdydd yng Ngŵyl Sŵn nos fory yng Ngwesty’r Angel. Drysau’n agor am 6.15yh. Am fwy o wybodaeth a thocynnau, ewch i www.swnfest.com

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma