Aeron Hudolus Merlyn

14 Mehefin 2013

Ryseit Aeron Hudolus Merlyn

Digon i 4

Cynhwysion

150ml hylifol hufen dwbl ffres

75g siocled gwyn wedi’i dorri’n ddarnau

2 llond llwy fwrdd o wirod hufen (fel Merlyn)

275g aeron cymysg, fel mafon, mefus, llusi duon bach, wedi’u golchi

 Dull

  1. Toddwch y siocled gyda’r hufen dros wres isel mewn sosban fach.
  2. Tynnwch y sosban oddi ar y gwres ac ychwanegwch y gwirod.
  3. Paratowch y ffrwythau drwy hanneri neu chwarteri’r rhai mawrion a’u cymysgu gyda’i gilydd, a’u dosbarthu rhwng pedair disgyl bwdin.
  4. Arllwyswch y saws drostynt a’u bwyta’n syth!

Awgrymiadau

Ar gyfer parti, gellir gweini mewn gwydrau bach ‘shot’.

Os nad oes ffrwythau ffres ar gael, defnyddiwch becyn o ffrwythau’r haf neu ffrwythau’r goedwig wedi’u rhewi. Pan arllwyswch y saws drostynt byddant yn dadmer yn hudolus!!

Defnyddiwch siocled tywyll neu siocled llaeth i’w arllwys dros bwdin siocled.

Gwnewch y saws heb y gwirod i blant – arllwyswch dros hufen iâ o unrhyw flas!!

Mae’r saws yn cadw am nifer o ddyddiau yn yr oergell.

Rhannu'r erthygl hon