Aelod Newydd o’r Teulu – Hynt a Helynt Ci Bach

28 Ionawr 2015

gan Sara Moseley

Wedi mawr bendroni, ymchwilio a cheisio sicrhad gan y mab y byddai yn cymryd cyfrifoldeb, dyma wneud penderfyniad MAWR.. i fabwysiadu ci bach newydd. Ci bach gyda chryn gyfrifoldeb. Nid yn unig i fod yn anifail anwes ond hefyd i fod yn gi cymorth ar gyfer fy mab sydd yn raddol mynd yn hollol fyddar ac sydd newydd ddioddef cwymp arall yn ei gliw.

Will benderfynodd fod angen ci. Wedi iddo sylweddoli na ddoi ei gliw byth yn ôl, fe aeth ati i chwilio am ffyrdd o wneud y mwyaf o bethau. Ac fe welodd Hearing Dogs ac amryw esiamplau o gwn oedd wedi eu hyffordi i helpu adnabod synau a gadael i eraill wybod fod angen ystyried nam cliw eu perchnogion.

IMG_4682

Yn anffodus, dyw’r elusen – yr unig un o’r math ym Mhrydain – ddim yn rhoi cŵn i blant yn eu  harddegau ac mae Will in 13. Ond roedd Will yn hollol sicr y byddai cael ci cymorth yn gwneud byd o  wahaniaeth iddo. Felly… mwy o ymchwil .. a dod o hyd i hyfforddwr lleol oedd wedi treulio gyrfa gyda chŵn canfod cyffuriau ac eisoes wedi paratoi ci i helpu merch ddall a byddar. Roedd o’n fodlon ei’n helpu gan rybuddio y gallai’r dasg fod un un dwys.

Amdani felly. Ond pa fath o gi fyddai orau ? Sbaniel, Padell, Labrador neu Golden Retriever sy’n cael eu defnyddio gan fwyaf i wneud y fath yma o waith. Maen nhw’n dueddol o fod yn gwn deallus, gweithgar a triw. Awgrymodd yr hyfforddwr y dylem edrych am gi ychydig yn hyn, falle un oedd wedi cael ei achub gan elusen. Mae eisoes gennym Spaniel, Calypso. Hen wreigan o 13photo 1-6

Felly wedi trafod gyda Working Cocker Spaniel Rescue  ynglŷn â beth oedd angen, fe ddywedon nhw fod ganddynt gwn bach, wyth wythnos oed a bod yna ferch fach yn eu mhysg oedd yn arbennig o ddeallus ac allblyg, heb fod yn boncyrs. Spaniel oedd ei mam a ganfuwyd yn feichiog ar strydoedd Cheltenham… heb syniad am bwy oedd y tad.

I ffwrdd a ni i’w gweld… ac wedi ei gweld, doedd dim amdani ond dewis ei mabwysiadu er yr holl ofnau am waith caled. Roedd Will mewn cariad.

Beth ddigwyddodd ar ôl dod adref… wythnos nesa

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma