Aelod cabinet cyngor yn addo ymweld âg ysgol Nant Caerau

24 Gorffennaf 2015

Yn dilyn cyflwyniad deuseb gan rieni ysgol Nant Caerau i gyngor Caerdydd ddoe mae aelod cabinet y cyngor wedi addo mynd ar ymweliad i’r ysgol.

Fe ofynnodd Pobl Caerdydd am ymateb gan y cyngor i’r ddeuseb. Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry:  “Rwy’n deall yn iawn y pryderon sydd gan y rhieni.   Mae’r Cyngor wedi buddsoddi’n sylweddol yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau ers iddi agor ac mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol o ran addysg Gymraeg yng Nghaerdydd. 

Y cynhorydd Sarah Merry

Y cynhorydd Sarah Merry

“Mae lleoedd ar gael mewn ysgolion Cymraeg yn yr ardal ehangach, ond yn anffodus, nid oes unrhyw fodd o ehangu Ysgol Gymraeg Nant Caerau oherwydd natur gyfyngedig y safle.  Bydd y Cyngor yn parhau i gydweithio gyda’r ysgol i ddod o hyd i ddatrysiadau realistig gyda’r adnoddau sydd gennym, a byddaf yn ymweld ag Ysgol Gymraeg Nant Caerau i drafod y materion ymhellach.”

Cafodd y ddeuseb ei llofnodi gan 185 o gefnogwyr  ac fe’i derbyniwyd gan y Cynghorydd Peter Bradbury, sy’n cynrychioli ward Trelái,  ar ran y rhieni a’i chyflwyno i’r cyngor ddoe.

Sefydlwyd y Grŵp Ymgyrchu i bwyso ar gyngor Caerdydd am well buddsoddiad  yn adeilad Ysgol Nant Caerau – oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed.

Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i’r safle presennol yn 2010.

Ysgrifennodd y grŵp at y  Cynghorydd Sarah Merry sy’n gynghorydd Llafur yn ward Cathays, gan nodi tri phrif faes sy’n peri pryder iddynt ac yn ei gwahodd i ymweld â’r ysgol,  sef sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer y 21 o blant na chafodd le yn y dosbarth derbyn ar gyfer Medi 2015;  y cyfleusterau a’r adnoddau sydd ar gael i’r ysgol ac mae nhw’n galw am gynyddu ac ehangu nifer y lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn yr ardal leol.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma