Adroddiad Pêldroed: Caerdydd v Everton 31 Awst

2 Medi 2013

Adroddiad gan Mike Hayes

Roedd hon wastad yn mynd i fod yn gêm anodd i Gaerdydd.  O’r diwrnod y daeth trefn y gemau allan, mae ffans tîm pel-droed y brifddinas wedi bod yn syllu ar enwau’r timau fydd yn ymweld â’u stadiwm ac yn cesio darogan y canlyniadau.  Dw i ddim yn meddwl y byddai llawer wedi rhagweld sgôr yr wythnos blaenorol pan gurwyd pendefigion yr uwch gyngrair yn haeddiannol.  Ac felly roedd wynebu Everton gwta wythnos yn ddiweddarach os rhywbeth yn dasg ychydig yn anoddach gyda’r disgwyliadau wedi codi.

Everton 3Dechreuod yr Adar Gleision (yn eu plu coch) yn dda gan wadu hoelion wyth yr uwch adran unrhyw amser ar y bêl.  Dyw Everton erioed wedi bod allan o haen ucha’r gêm, ond doedd y tîm cartref ddim am adael i hynny effeithio ar eu gêm nhw.  O dan arweiniad eu rheolwr newydd fe wyddai pawb y byddai Everton yn ceiso cadw meddiant a chwarae gêm basio amyneddgar, ond cafon nhw ddim amser i setlo’n gynnar wrth i Gaerdydd cau pob bwlch a thaclo’n gyflym ar bob cyfle.  Chwaraeodd Caerdydd heb ofn ac roeddynt yn edrych yn gyfforddus ar y bêl gan greu sawl agoriad addawol heb fedru bygwth gôl Everton yn ormodol.

Wedi rhyw chwarter awr cafodd y tîm cartref gic cornel.  Bellamy gymrodd y gic o flaen cefnogwyr Everton a oedd yn awyddus i’w atgoffa ei fod yn arfer chwarae i’w prif elynion!  Chwipiodd y bêl i mewn i’r cwrt a daeth Cerdydd yn agos i sgorio, gyda’r bêl yn mynd allan am gornel arall.  Whittingham gymrodd y gornel nesaf, a byddai wedi mynd yn syth i’r rhwyd ond am atblygiad sydyn Howard y gôl geidwad.

Everton 1Wrth i’r hanner fynd yn ei blaen daeth Everton yn fwy fwy mewn i’r gêm gan fwynhau meddiant wrth chwilio am gyfleoedd i sgorio.  Mewn un ymosodiad aeth Baines i lawr yn y cwrt cosbi o dan sialens Gary Medel.  Doedd Medel ddim yn agos i’r bêl a teimlwyd rhyddhad o gwmpas y stadiwm pan anwybyddodd y dyfarnwr apêl y Gleision o Lerpwl am gic cosb.  Yn yr amser ychwanegol ar ddiwedd yr hanner gwelwyd arbediad wych gan Marshall pan daflodd ei hun gan estyn un llaw allan i atal gôl sicr o beniad Jelavic.

Dechreuodd yr ail hanner yn fywiog i’r Adar Gleision wrth iddynt chwilio am gôl i fynd ar y blaen, a phe bai cyffyrddiad cyntaf Bellamy yn well wrth iddo ruthro tuag at gôl Everton efallai y byddai wedi taro’r bêl i’r rhwyd.  Eto, wrth i’r hanner fynd yn ei blaen bu Everton yn cadw’r bêl yn amyneddgar ond nid oeddent yn medru gwEverton 2eithio cyfle clir i sgorio.  Gyda chwarter awr yn weddill aeth Bellamy o’r cae ac yn ei le daeth Don Cowie.  Chwaraewr mwy amddiffynnol yw Cowie ac roedd hwn yn dangos dyhead Mackay o sicrhau o leiaf pwynt o’r gêm.  Ond bu bron i Gaerdydd ildio’r pwyntiau i gyd yn y munudau ychwanegol wedi’r 90 pan groesodd Deulofeu y bêl ar draws cwrt Caerdydd ond doedd neb mewn crys glas yn medru cael troed iddo.  Gorffennodd y gêm yn ddi-sgôr – canlyniad boddhaol iawn yn erbyn tîm a orffennodd yn 6ed yn y gyngrair y llynedd.

Felly, wedi tair gêm mae gan Caerdydd 4 pwynt, ac mae nhw’n ddi-guro gartref.  Pwy fyddai wedi darogan hynny cyn ddechrau’r tymor?

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma