Adolygu’r celfyddydau mewn oes ddigidol

12 Medi 2013

Beth yw dyfodol adolygu’r celfyddydau mewn oes ddigidol? Aeth Elin Williams i weithdy beirniaid ifanc #responsewales ym Mae Caerdydd i ddarganfod mwy.

Bwriad penwythnos #responsewales oedd cynnig cyfle i adolygwyr, cynhyrwchwyr, artistiaid a chanolfannau ddod at ei gilydd i drafod rôl berniadaeth yn y celfyddydau. O safbwynt adolygydd ifanc felly, roedd yn gyfle anhygoel i siarad a rhwydweithio. Mae’n bwysig bod y bobl yma yn deall problemau pobl ifanc sy’n cychwyn ar eu gyrfa a mi synnais faint o bobl oedd yn hollol ymwybodol o ofidiau pobl fel fi sy’n ceisio torri mewn i fyd adolygu’r celfyddydau.

Response 3Ddydd Sadwrn wnaethon ni gwrdd yng Nghanolfan y Mileniwm. Wrth i’r bore symud ymlaen gyda phawb yn lleisio eu ofidion, daeth yn glir bod llawer o wrthdaro rhwng yr adolygwyr a’r cynhyrchwyr. ‘Ble mae’r llinell?’ oedd un o amryw o gwestiynau a godwyd. A gyda mwy o bwyslais ar gyfryngau cymdeithasol, beth yw’r terfyn? Sut mae hyn yn effeithio ar y celfyddydau? Mae mwy a mwy o bobl yn mynegu eu barn ar y we, ond a ydy hyn bob amser yn peth da i’r cwmnïoedd a’r actorion? Beth am y ‘gelf’ o adolygu?

Wrth i fwy o gwmnïoedd theatr edrych am ffordd i symud gyda’r amser mae’r nifer o fusnesau sydd yn cynnig cymorth technegol iddyn nhw wedi bod yn llewyrchu.  Mewn byd lle mae pawb yn benboeth i ddefnyddio’r technoleg diweddaraf, beth yw dyfodol adolygwyr? Oes rhaid iddyn nhw symud ymlaen yn greadigol hefyd?

Ar ôl cinio, cyfle i geisio dod o hyd i atebion i’r cwestiynau yma ac eistedd lawr a trafod. Gyda chwestiynau fel ‘beth yw’r cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc?’ a ‘ble mae’r hyfforddiant?’ daw’n amlwg bod y broblem yn un a grewyd gan rai adolygwyr sydd yn gyndyn o addasu i’r drefn newydd. Barn y rhai mwy profiadol oedd dal ati i weithio’n galed a byw ar nesa peth i ddim ac er bod newid yn anochel mae’n rhaid derbyn bod hyn yn digwydd a bod angen hyfforddiant ar bobl ifanc.

Wedi teimlo’n rhwystredig tu hwnt ddydd Sadwrn, roedd siawns ddydd Sul i ddysgu sgiliau newydd. Cafodd y gweithdy gyda Tom Beardshaw, strategydd a hyfforddwr cyfryngau digidol,  ei gynnal yn y Coleg Cerdd a Drama yn ystod gwyl dylunio llwyfan. Wrth archwilio gwahanol ffyrdd o greu adolygiad modern, cyffrous ac ifanc, daeth yn amlwg bod cyfleoedd lu i ni fel adolygwyr roi ein stamp ar y byd celfyddydau.  

Yn y prynhawn, aethon ni o gwmpas yr arddangosfa a chreu gwahanol ddarnau o waith yn adlewyrchu’n sgiliau newydd. Wedi’r holl drafod roedd e’n hyfryd ymlacio, bod yn greadigol, a chreu darnau o waith sy’n ein cynrychioli ni fel pobl ifanc. Ac yn y pen draw, dyna beth sy’n mynd i helpu ni lwyddo.

Dilynwch Elin William ar Twitter @Elin_Williams_

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma